Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Op weg naar RES Twente 1.0

RES Twente 1.0: strategische koers

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) vindt een uitwerking plaats waar en hoe elektriciteit op land duurzaam opgewekt kan worden. Maar ook hoe we kunnen zorgen dat gebouwen van het aardgas af kunnen. De RES Twente vraagt de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie Overijssel om de strategische koers RES Twente 1.0 vast te stellen en zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de energiedoelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. De ontvangen moties en reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 zijn meegenomen en hebben geleid tot een aanscherping. In mei/juni stellen de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap en de provinciale Staten de strategische koers vast.

De strategische koers voor 2030 richt zich op een haalbaar en betaalbare energietransitie, mét oog voor de verschillende belangen en andere maatschappelijke opgaven. “Een pittige opgave, die we alleen samen kunnen realiseren,” vertelt Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente. “Daarom versterkt de RES Twente de komende jaren de samenwerking met de omgeving. Door subregionale afstemming krijgen we beter zicht op wat er nodig is om elektriciteit duurzaam op te wekken en beschikbare warmtebronnen optimaal te benutten. Bovendien willen we samen met belanghebbenden zorgen voor de erkenning van de kwaliteiten van het landschap, meervoudig gebruik van gronden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de regio. De RES Twente gaat uit van de huidige technieken, maar als nieuwe technieken tussen nu en 2030 toepasbaar zijn, dan is inwisselen als bron voor opwek van elektriciteit of als warmtebron mogelijk. Ook daar gaan we samen mee aan de slag.”

Vragen of een reactie op RES Twente 1.0? Neem contact op!

App voor meer inzicht in maatschappelijke kosten

De RES Twente heeft samen met Universiteit Twente een app ontwikkeld om bestuurders, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in de kosten voor de duurzame opwek van elektriciteit. De app RES Twente draagt bij aan het creëren van bewustwording over de maatschappelijke kosten en de benodigde investeringen.

Op weg naar RES Twente 1.0

Meer weten over de fase op weg naar RES Twente 1.0? Bekijk deze animatie...

Animatie Op weg naar RES Twente 1.0

In de brochure RES Twente 1.0 in het kort (september 2020) leest u in het kort waar we de komende periode voor aan de lat staan en bij wie u terecht kunt voor meer informatie.

Daarnaast stellen we de basispresentatie ter beschikking met een toelichting op het proces Op weg naar de RES Twente 1.0.

Meer weten over nut en noodzaak?

Bekijk de film van de NP RES: Waarom, wat en wanneer? (5:34”).

Meer weten per gemeente?