Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twente als warmteregio

De RES Twente 1.0 is meer dan alleen de duurzame opwek van elektriciteit, het gaat ook om de ontwikkeling als significante warmteregio. Voor de RES Twente 1.0 inventariseren we de warmtevraag en het warmte-aanbod (warmtebronnen) in Twente. Ook brengen we in kaart met welke wijken gestart wordt om voor 2030 gebouwen en woningen op een haalbare en betaalbare wijze duurzaam te verwarmen met de beschikbare warmtebronnen. Dus zonder fossiele brandstoffen. De gemeenten stellen daarvoor een Transitievisie Warmte op voor 2022 om stapsgewijs de wijken aardgasvrij te maken. Voor iedere wijk komt er een wijkuitvoeringsplan waar de definitieve keuze wordt gemaakt voor het alternatief voor aardgas.

Regionale Structuur Warmte

De RES Twente werkt aan een Regionale Structuur Warmte die inzicht geeft in de warmtevraag en het warmteaanbod en de (boven)lokale warmte-infrastructuur die nodig is om de beschikbare warmtebronnen te benutten. Dit wordt afgestemd op de lokale Transitievisies Warmte. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het haalbaar en betaalbaar is. In de RES 2.0 en de RES-sen die daar op wordt een totaalbeeld gegeven.

Voor de warmteopgave worden de mogelijkheden verkend om een regionaal warmtenet te realiseren door bestaande warmtenetten te verbinden en uit te breiden met nieuwe warmtenetten voor het stedelijk gebied. Daarnaast wordt de potentie van biogas/groengas onderzocht voor het verwarmen van woningen en bedrijven in plattelandsgemeenten, het buitengebied en andere gebouwen die niet op een andere betaalbare wijze verwarmd kunnen worden.

Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

De gemeenten realiseren uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte om stapsgewijs de wijken aardgasvrij te maken. Vervolgens gaan gemeenten samen met de omgeving aan de slag met wijkuitvoeringsplannen om wijken een definitief alternatief voor aardgas vast te stellen en de duurzame warmtebronnen waarop aanspraak wordt gedaan, zoals het stedelijk warmtenet. Daarbij houden ze rekening met de haalbaar- en betaalbaarheid. De wijkuitvoeringsplannen/-projecten worden gefaseerd opgesteld.

Ontwikkeling tot warmteregio

Er liggen veel kansen in Twente voor de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening. In onze regio met relatief veel buitengebied is het mogelijk om gebruik te maken van lokale houtachtige biomassa en biogas die al beschikbaar is via regulier onderhoud van bossen en groen. De kleinere biomassa-installaties in onze regio zijn duurzaam, juist omdat zij gebruik maken van biomassa uit Twente (in plaats vanuit het buitenland) en door vergisting van de beschikbare mest in Twente. Nu wordt minder dan 5% van de beschikbare mest in Twente vergist. Met de juiste randvoorwaarden kan de potentie worden vergroot en organisatorisch en economisch haalbaar gemaakt. Daarnaast is de bijdrage van Twence voor het opwekken van energie vanuit afvalstromen en biomassa die niet geschikt zijn voor materiaaltoepassingen groot.

In Twente zijn momenteel 280.000 woningen die we verwarmen met aardgas. Met alle inzet van beschikbare biomassa uit de regio zouden we in Twente 140.000 woningen met biogassen en brandbare biomassastromen kunnen verwarmen. Daarnaast willen we een regionaal warmtenet ontwikkelen door beschikbare warmtenetten met elkaar te verbinden via een regionale warmte-infrastructuur en de bovenlokale warmtebronnen optimaal te benutten voor de verwarming van 100.000 woningen met Twence als grootste warmtebron. Bovendien ligt er in Twente een uitgebreide gasinfrastructuur van de Gasunie, de NAM, Cogas en Coteq. Momenteel wordt onderzocht of dit deels ingezet kan worden voor biogastransport.

Lees meer over:

Download hier de kaart van het regionaal warmtenet