Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Niets doen is geen optie. Doe mee!

Mede naar aanleiding van diverse oproepen van volksvertegenwoordigers en reacties op het voorlopig ontwerp van de RES Twente 1.0, zijn in het koersdocument RES Twente 1.0 procesafspraken opgenomen om de omgeving te betrekken bij de Twentse energietransitie, zoals ‘Als regionaal uitgangspunt stelt de RES Twente dat vervolgstappen in afstemming met de omgeving moeten worden gerealiseerd door subregionale samenwerking.’ De lokale beleidskeuzes en invulling van de opgave blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Bij (gemeentegrensoverschrijdende) projecten biedt de RES Twente een handreiking om de omgeving te betrekken en voor de invulling van lokaal eigendom.

Dialoog en perspectieven met verbinden

We willen de verschillende perspectieven beter met elkaar verbinden, samen komen tot integrale oplossingsrichtingen, win-winsituaties creëren en beter gehoor geven aan de milde middenstem. Het gaat hierbij om (sub)regionale thema's en optimalisatieslagen.

In de vorm van een meedenktank en een Twents Energie Forum willen we een open en eerlijke dialoog mogelijk maken en de omgeving een adviserende rol geven op weg naar RES Twente 2.0.. Het advies van de omgeving is zwaarwegend. De verwachting is dat de adviezen leiden tot een aanscherping en beter eindresultaat. Alleen tegen stemmen zonder alternatief is niet mogelijk, omdat we samen tot een oplossingsrichting moeten komen. Centrale oproep is dan ook ´Niets doen is geen optie, doe je mee?´

Regionale meedenktank

Deelnemers uit de regionale meedenktank gaan samen met de RES Twente aan de slag met diverse (sub)regionale thema's om 1,5 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken in Twente en de warmte-opgave te realiseren. De deelnemers vertegenwoordigen een achterban en nemen de inbreng van deze achterban mee in deze meedenktank. Zo vormen zij de schakel vanuit verschillende perspectieven en maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan een vertegenwoordiging van jongeren, landbouw, natuur, landschap, landgoederen, wateropgave, Lokale Energie Initiatieven, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overige belanghebbenden. Hierbij wordt een proactieve, open en oplossingsgerichte houding verwacht. Betrokkenen in de meedenktank gaan met elkaar aan de slag en zorgen voor gezamenlijke integrale adviezen rondom diverse thema's aan het programmateam.

De meedenktank wordt aangevuld met inhoudelijk betrokkenen waar nodig en andersom kan een vertegenwoordiging van deze denktank waar nodig aanschuiven bij inhoudelijke werkgroepen. Het is een vereiste dat de betrokkene kennis en/of ervaring heeft op één of meer van de werkvlakken/thema’s en open staat voor andere perspectieven. De meedenktank wordt momenteel gevormd en zal dit najaar van start gaan.

Twents Energie Forum

Het Twents Energie Forum is een afspiegeling van de Twentse samenleving en dient als klankbord op weg naar RES Twente 2.0. Deelnemers worden rechtstreeks geïnformeerd over diverse thema´s en ontwikkelingen vanuit de RES Twente, geraadpleegd, uitgenodigd voor bijeenkomsten en eventuele werkateliers en ingezet om deel te nemen aan enquêtes. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het Twents Energie Forum. Het forum wordt verder aangevuld, zodat de samenstelling representatief is voor Twente.

Meld u aan voor het Twents Energie Forum

Lokaal eigendom

De lokale participatie kan per gemeente verschillen. Vanuit het Nationaal Programma RES en de RES Twente is de verwachting dat lokaal eigendom bij kan dragen aan de maatschappelijke acceptatie. Onder de noemer ‘niet alleen de lasten, maar ook de lusten’ geven gemeenten zelf invulling aan 50% lokaal eigendom bij energieprojecten. Zo zijn er gemeenten die werken met een gebiedsfonds, anderen investeren in gemeenschappelijk vastgoed of laten inwoners mede investeren (en dus ook profiteren!) in de energieprojecten. Vanuit de RES organisaties ondersteunen we de vormgeving van lokaal eigendom door samen met de Lokale Energie Initiatieven Twente (LEIT) een handreiking lokaal eigendom te realiseren. Bovendien zorgt de RES dat het mogelijk is om kennis en ervaring uit te wisselen en het netwerk te versterken.

Lokale Energie Initiatieven Twente

Als vertegenwoordigers van onze inwoners zijn er op lokaal niveau in Twente circa 25 Lokale Energie Initiatieven aan de slag met projecten om duurzaam elektriciteit op te wekken, te werken aan energiebesparing en te kunnen bijdragen aan de warmteopgave. Ook spelen de Lokale Energie Initiatieven een belangrijke rol in de wijze waarop Lokaal Eigendom wordt vormgegeven.

Initiatiefgroep RES Twente

De RES Twente 1.0 is in juli 2021 vastgesteld door de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten, de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen en de Provinciale Staten. De RES Twente 2.0 wordt in juli 2023 vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. Het is dan ook van belang dat deze beslissers goed op de hoogte zijn van het hoe en waarom van de RES Twente, de lokale stand van zaken, maar ook van de ontwikkelingen bij hun buurgemeenten en op regionaal niveau. De RES Twente werkt hiervoor samen met de initiatiefgroep RES Twente.