Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Niets doen is geen optie. Doe mee!

Mede naar aanleiding van diverse oproepen van volksvertegenwoordigers en reacties op het voorlopig ontwerp van de RES Twente 1.0, zijn in het koersdocument RES Twente 1.0 procesafspraken opgenomen om de omgeving te betrekken bij de Twentse energietransitie, zoals ‘Als regionaal uitgangspunt stelt de RES Twente dat vervolgstappen in afstemming met de omgeving moeten worden gerealiseerd door subregionale samenwerking.’ De lokale beleidskeuzes en invulling van de opgave blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Bij (gemeentegrensoverschrijdende) projecten biedt de RES Twente een handreiking om de omgeving te betrekken en voor de invulling van lokaal eigendom.

Lokaal eigendom

Onder de noemer ‘niet alleen de lasten, maar ook de lusten’ geven gemeenten zelf invulling aan 50% lokaal eigendom bij energieprojecten. De RES Twente heeft samen met de Lokale Energie Initiatieven Twente (LEIT) een handreiking lokaal eigendom gerealiseerd, om gemeenten handvatten te geven en te zorgen dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

Lees meer in de handreiking Lokaal Eigendom

Dialoog en perspectieven met verbinden

We willen de verschillende perspectieven beter met elkaar verbinden, samen komen tot integrale oplossingsrichtingen, win-winsituaties creëren en beter gehoor geven aan de milde middenstem. Het gaat hierbij om (sub)regionale thema's en optimalisatieslagen.

In de vorm van een meedenktank en het Twents Inwonersforum willen we een open en eerlijke dialoog mogelijk maken en de omgeving een adviserende rol geven op weg naar RES Twente 2.0. Het advies van de omgeving is zwaarwegend. De verwachting is dat de adviezen leiden tot een aanscherping en beter eindresultaat. Alleen tegen stemmen zonder alternatief is niet mogelijk, omdat we samen tot een oplossingsrichting moeten komen. De centrale oproep is dan ook ´Niets doen is geen optie, doe je mee?´

Regionale meedenktank

Deelnemers uit de regionale meedenktank gaan samen met de RES Twente aan de slag met de vraag: hoe wekken we 50% duurzame energie op in 2030 in Twente?

De meedenktank bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden uit Twente. De deelnemers vertegenwoordigen een achterban en nemen de inbreng van deze achterban mee in deze meedenktank. Denk hierbij aan afgevaardigden van natuur, landschap, landgoederenorganisaties, landbouw, jongeren, dorp/dorpskernen, Twentse Noabers en Lokale Energie Initiatieven (LEI-T). Zo vormen zij de schakel vanuit verschillende perspectieven en maatschappelijke opgaven. Hierbij wordt een proactieve, open en oplossingsgerichte houding verwacht.

De meedenktank wordt aangevuld met inhoudelijk betrokkenen waar nodig en andersom kan een vertegenwoordiging van deze denktank waar nodig aanschuiven bij inhoudelijke werkgroepen. Het is een vereiste dat de betrokkene kennis en/of ervaring heeft op één of meer van de werkvlakken/thema’s en open staat voor andere perspectieven.

In het najaar van 2022 gingen de leden van de meedenktank in twee "Denkdagen" actief aan de slag om te komen tot een advies.

Twents Inwonersforum

Het Twents Inwonersforum bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van Twentse inwoners. Met een gelote groep inwoners gaan we aan de slag om te komen tot een integraal advies voor de RES 2.0. De kaders van de RES 1.0 staan vast, het advies zal zich dan ook richten op nog openstaande vraagstukken.

Tussen maart 2023 en mei 2023 worden hiervoor drie bijeenkomsten georganiseerd: energieke evenementen waarop een representatieve groep van ongeveer 100 Twentse inwoners samen komen tot een advies. Bekijk hier een infographic met de belangrijkste feiten op een rij.

Lokale Energie Initiatieven Twente

Als vertegenwoordigers van onze inwoners zijn er op lokaal niveau in Twente circa 25 Lokale Energie Initiatieven aan de slag met projecten om duurzaam elektriciteit op te wekken, te werken aan energiebesparing en te kunnen bijdragen aan de warmteopgave. Ook spelen de Lokale Energie Initiatieven een belangrijke rol in de wijze waarop Lokaal Eigendom wordt vormgegeven.

Initiatiefgroep RES Twente

De RES Twente 1.0 is in juli 2021 vastgesteld door de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten, de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen en de Provinciale Staten. De RES Twente 2.0 wordt in juli 2023 vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. Het is dan ook van belang dat deze beslissers goed op de hoogte zijn van het hoe en waarom van de RES Twente, de lokale stand van zaken, maar ook van de ontwikkelingen bij hun buurgemeenten en op regionaal niveau. De RES Twente werkt hiervoor samen met de initiatiefgroep RES Twente.

Living Lab Twente Onderste Boven en Energieke Buren

Living Lab Twente Onderste Boven is een laagdrempelig netwerk dat is ontstaan op initiatief van de leerkring Energietransitie georganiseerd door Twentse Noabers in 2021. We inspireren elkaar waar mogelijk om samen van onderop (van, voor en door de inwoners) stappen te zetten met het de verduurzaming van onze eigen buurten, wijken, dorpen en steden.

Energieke buren is een training en een netwerk van actieve inwoners in buurten, wijken, dorpen en steden die zelf aan de slag gaan met verduurzaming van de eigen lokale omgeving. Dit kunnen energiebesparende maatregelen zijn, collectieve inkoopacties en coöperatieve warmtenetten.