Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Duurzame opwek elektriciteit

De RES Twente verwacht dat het haalbaar is om 1,5 TWh duurzaam op te wekken in 2030. Dat is meer dan het gemiddelde per regio als wordt uitgegaan van de 35 TWh die landelijk is afgesproken. Vanwege het landelijke karakter heeft Twente relatief veel ruimte in vergelijking met de meer stedelijke regio’s. Daarom houdt RES Twente vast aan de gezamenlijke inzet om minimaal 1,5 TWh duurzaam op te wekken in 2030. Daar draagt iedere partner naar vermogen een steentje aan bij. Hierbij kijken we naar oplossingen voor 2030 waar we invloed op hebben (huidige technieken) én we kijken naar de mogelijkheden binnen onze regio. In de RES Twente 1.0 is het bod voor duurzame opwek elektriciteit als volgt verdeeld:

  • 382 ha zon op dak (> 15 KWp)
  • 688 ha zonnevelden
  • 39 windturbines

De mix kan op we naar RES Twente 2.0 nog schuiven.

Overprogrammering is nodig

Om minimaal 1,5 TWh te kunnen realiseren, is overprogrammering van plannen nodig, zodat we rekening houden met mogelijke uitval van projecten in de planning. Ervaring leert dat circa 30% van geplande projecten komen te vervallen. Daarnaast is het zo dat de verwachting is dat de Europese klimaatdoelen worden aangescherpt. De kans bestaat dat het verminderen van de CO2-uitstoot wordt verhoogd van 49% naar 55%.

Optimalisatie door subregionale samenwerking

Het aantal GWh dat daadwerkelijk wordt opgeleverd via duurzame opwek elektriciteit, is van meer factoren afhankelijk. Wel is duidelijk dat we met het huidige bod onze ambities volgens de huidige berekeningen nog niet halen. Samen zetten we de schouders eronder om het tekort te dichten. De RES Twente verwacht dat een optimalisatieslag door subregionale afstemming mogelijk is en dat het rendement toeneemt door technologische ontwikkelingen. Het zal niet eenvoudig zijn, maar door gezamenlijk aan de slag te gaan met oplossingsrichtingen ontstaan nieuwe inzichten en kansen. Een flexibele daadkrachtige open houding van de RES partners zorgt voor de benodigde wendbaarheid.

Lees meer over:

Zelf aan de knoppen draaien

Voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie en draagt iedere gemeente bij. Universiteit Twente (UT) heeft een app ontwikkeld om inzicht te geven in wat bronnen in Twente opleveren aan elektriciteit. Schuif in het aandeel zon op dak/ zonnevelden/ windturbines/ dorpsmolens en zie de effecten per gemeente en in de regio. Let op! openen via Google Chrome, Mozilla of Safari.

Draai zelf aan de knoppen met de energietool voor inzicht in het duurzaam opwekken van elektriciteit.