Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Duurzame opwek elektriciteit

We hebben gezamenlijk afgesproken dat we 1,5 TWh in 2030 duurzaam willen opwekken. Daar draagt iedere partner naar vermogen een steentje aan bij. Hierbij kijken we naar oplossingen voor 2030 waar we invloed op hebben (huidige technieken) én we kijken naar de mogelijkheden binnen onze regio. Voor de duurzame opwek van elektriciteit kijken we naar wind- en zonne-energie. Bovendien kijken we hoe we kunnen zorgen dat de energievoorziening haalbaar en betaalbaar is. Daarvoor is (gemeente)grensoverschrijdende samenwerking nodig en mogelijk ook het combineren van doelen voor grondgebruik. In totaal gaat het om:

  • 53 windturbines (571 GWh)
  • 580 ha zonnevelden (502 Gwh)
  • 328 ha zon op dak (285 GWh)
  • 12 dorpsmolens (20 GWh)

Twence draagt ook bij aan de doelstelling (42 GWh). In 2030 willen de gemeenten en Twence in totaal 1358 GWh (=1,358 TWh) aan duurzame energie opwekken. Om aan 1500 GWh te voldoen zal nog 142 GWh gevonden moeten worden. 142 GWh komt overeen met circa 14 windturbines van 3 MW.

Bekijk de ambities voor duurzame opwek elektriciteit per gemeente

Zoekgebieden

De gemeenten stellen, al dan niet in afstemming met hun omgeving, zoekgebieden vast. Dit wordt veelal geborgd in een energievisie en/of visie op zon- en/of windbeleid. Het kan ook zijn dat de raad een toetstingskader heeft vastgesteld. In dat geval wordt veelal gesproken over kansgebieden.

Bronnen duurzame opwek elektriciteit

Twente heeft de ambitie om de regio te verduurzamen met de duurzame opwek van elektriciteit, met oog voor draagvlak en voor landschappelijke kwaliteiten. In de concept RES zijn bouwstenen opgenomen die meer duidelijkheid geven over:

Ontwikkelingen rondom kernenergie, waterstof, aquathermie en geothermie zijn belangrijk om in de toekomst te benutten en houden we dan ook nauwlettend in de gaten. We agenderen deze ontwikkelingen voor het vervolg op de RES Twente 1.0. Daar waar we met deze ontwikkelingen een start kunnen maken (waterstof en aquathermie bijvoorbeeld) gaan we dit ook doen. Kernenergie blijft voor nu buiten beschouwing, omdat dit om landelijke afwegingen vraagt.

Verbruik en besparing

Ook vragen we de Twentenaren om energie te besparen, zodat zij ook zelf kunnen bijdragen aan de gezamenlijke energieopgave. Het verbruik en besparing is in kaart gebracht per gemeente in april 2020 [invoegen overzicht factsheets]. Binnenkort verschijnt de monitor RES Twente dat u een actueel beeld geeft.

Zelf aan de knoppen draaien

Voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie en draagt iedere gemeente bij. Universiteit Twente (UT) heeft een app ontwikkeld om inzicht te geven in wat bronnen in Twente opleveren aan elektriciteit. Schuif in het aandeel zon op dak/ zonnevelden/ windturbines/ dorpsmolens en zie de effecten per gemeente en in de regio. Let op! openen via Google Chrome, Mozilla of Safari.

Draai zelf aan de knoppen met de energietool voor inzicht in het duurzaam opwekken van elektriciteit.