Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Afwegingskader RES Twente 1.0

In deze fase werken we samen met de omgeving aan de RES Twente 1.0. om te komen tot een concreet voorstel, de vaststelling van geschikte zoekgebieden (mogelijke locaties), maar ook de invulling van lokaal eigendom en de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen (wat levert het op voor de omgeving).

Invulling hoekpunten afwegingskader

Om tot een gewenste oplossingsrichting te komen, geven we invulling aan de hoekpunten van het afwegingskader van het Nationaal Programma RES:

  • Bod: duurzame opwek elektriciteit in 2030 (1,5 TWh) en het ontwikkelen van een structuur voor Twente als warmteregio
  • Ruimtelijke kwaliteit: we houden rekening met de mogelijkheden van het landschap en leggen verbinding met andere verduurzamingsopgaven en opgaven die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit (integrale aanpak)
  • Kosteneffectiviteit/SysteemefficiĆ«ntie: we willen een haalbaar en betaalbare RES Twente en zoeken naar efficiĆ«nte oplossingen, zodat we een zo hoog mogelijk rendement bereiken, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een mix van wind- en zonne-energie en de energieopwek te bundelen en clusteren en de beschikbare warmtebronnen maximaal te benutten.
  • Maatschappelijke acceptatie: we betrekken onze samenleving via lokale en regionale participatie en het vormgeven van minimaal 50% lokaal eigendom.

Eigen pad

Iedere gemeente volgt binnen het proces om te komen tot de RES Twente 1.0 een eigen pad om de omgeving te informeren en betrekken. In veel gevallen is afstemming nodig met de buurgemeenten, aangezien de opwek van elektriciteit veelal (gemeente)grensoverschrijdende impact heeft. Bovendien willen we waar mogelijk een koppeling maken met andere maatschappelijke opgaven, zoals verbeteren biodiversiteit, natuurherstel, klimaatadaptatie en -mitigatie, verduurzaming van de landbouw en waterkwaliteit. Dat vereist een integrale aanpak, die ook gebiedsgericht en dus grensoverstijgend is.