Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Beslissers RES Twente

De RES Twente 1.0 is in juli 2021 vastgesteld door de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten, de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen en de Provinciale Staten. Zij stellen ook de RES Twente 2.0 vast in 2023. Het is dan ook van belang dat deze beslissers goed op de hoogte zijn van het hoe en waarom van de RES Twente, de lokale stand van zaken, maar ook van de ontwikkelingen bij hun buurgemeenten en op regionaal niveau.

Initiatiefgroep RES Twente

De initiatiefgroep RES Twente zet zich in om de raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen en de Statenleden goed te informeren en betrekken over de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Zij worden daarbij ondersteund door de RES Twente, want samen willen we de stap maken naar de RES Twente 1.0.

Ervaringen en aanbevelingen RES Twente

In juni en juli 2021 is de RES Twente 1.0 vastgesteld door 12 van de 14 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten van Overijssel. Hiermee is een eind gekomen aan de periode van de Concept-RES Twente onderweg naar de RES Twente 1.0.

Eind 2021 heeft de Initiatiefgroep RES Twente teruggeblikt om te bezien wat de voorgaande periode heeft opgeleverd, wat er is geleerd en gezien en wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het vervolg. De ervaringen en aanbevelingen zijn samengevat in een rapport. Niet als absolute waarheid en ook niet met de illusie om compleet te zijn. Wel als doel om de periode tot RES Twente 1.0 af te sluiten en met het document in de hand met elkaar in gesprek te gaan op weg naar RES Twente 2.0.

De Initiatiefgroep heeft het rapport begin december aangeboden aan Andries Heidema (CdK) en Claartje Brons (DiA) in een gesprek dat Democratie in Actie organiseerde omdat het innovatieprogramma dit jaar eindigt. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat iedereen het initiatief enorm kon waarderen en dat de opbrengsten in handreikingen, adviezen en andere leertrajecten terecht zijn gekomen. Benieuwd naar de leerpunten en aanbevelingen van de Initiatiefgroep RES Twente?

Lees meer over de ervaringen en aanbevelingen van de Initiatiefgroep RES Twente

Linking pins

Bijna iedere betrokken overheidsorganisatie heeft een linking pin binnen de initiatiefgroep RES Twente.

Meer weten? Neem contact op met de linking pins.

Moties en amendementen RES Twente 1.0

Bij het vaststellen van de strategische koers zijn de moties en amendementen ingediend.

Lees meer in de samenvatting van de moties en amendementen op RES Twente 1.0

Wensen en bedenkingen Concept RES Twente

De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten.

Hieronder zijn de wensen en bedenkingen van de verschillende fracties opgenomen. Niet elke gemeente of fractie had een reactie gegeven. Deze zijn in de loop van de tijd aangevuld.

Almelo

Christen Unie fractie Almelo

Borne

Motie gemeenteraad concept RES

Motie concept RES unaniem aanvaard

Fractie VVD Borne

Fractie SP Borne

Fractie Nu Borne

Fractie GB90 Borne

Fractie D66 Borne

Dinkelland

VVD Gemeentebelangen fractie Dinkelland

VVD fractie Dinkelland

Lokaal Dinkelland

GL fractie Dinkelland

CDA fractie Dinkelland

College Dinkelland

Enschede

Verzamelde reacties Enschede

Begeleidende brief Enschede verzamelde reacties

Haaksbergen

Fractie VVD Haaksbergen

Hellendoorn

Fractie Lokaal Hellendoorn

Hengelo

Verzamelde reacties Hengelo

Hof van Twente

Pvd A fractie Hof van Twente

GB fractie Hof van Twente

D66 fractie Hof van Twente

CDA fractie Hof van Twente

Hof van Twente unaniem aangenomen motie

Hof van Twente unaniem aangenomen motie na wijziging

Verslag extra raadsvergadering Hof van Twente 200520

Losser

College Losser

College Losser II

VVD fractie Losser

Pvd A fractie Losser

D66 fractie Losser

Burgerforum fractie Losser

Tubbergen

VVD Gemeentebelangen fractie Tubbergen

Pvd A fractie Tubbergen

CDA fractie Tubbergen

Collegeadvies Tubbergen

Tubbergen bijlage 2 bij collegevoorstel

Tubbergen bijlage 1 bij collegevoorstel

Twenterand

Fractie VVD Twenterand

Fractie SGP Twenterand

Fractie Pvd A Groen Links Twenterand

Fractie GBT Twenterand

Wierden

VVD fractie Wierden

PPW fractie Wierden

NEW fractie Wierden

Christen Unie fractie Wierden Enter

Provincie Overijssel

PS brief beantwoording reacties