Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Beslissers RES Twente

De RES Twente 1.0 wordt in mei/juni 2021 vastgesteld door de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten, de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen en de Provinciale Staten. Het is dan ook van belang dat deze beslissers goed op de hoogte zijn van het hoe en waarom van de RES Twente, de lokale stand van zaken, maar ook van de ontwikkelingen bij hun buurgemeenten en op regionaal niveau.

Initiatiefgroep RES Twente

De initiatiefgroep RES Twente zet zich in om de raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen en de Statenleden goed te informeren en betrekken over de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Zij worden daarbij ondersteund door de RES Twente, want samen willen we de stap maken naar de RES Twente 1.0.

Linking pins

Bijna iedere betrokken overheidsorganisatie heeft een linking pin binnen de initiatiefgroep RES Twente.

Meer weten? Neem contact op met de linking pins.

Trekkers initiatiefgroep RES Twente

Trekkers van de initiatiefgroep RES Twente zijn Janice Meerenburgh en Monique van Saane. "Onze ambitie is om de 14 Twentse gemeenten bij elkaar te brengen op het gebied van de Regionale Energiestrategie (RES), zodat zij van elkaar leren en met elkaar beslissen over de stappen die nodig zijn in de energietransitie,” vertelt raadslid Monique van Saane (D66 Almelo).

Volgens collega-raadslid Janice Meerenburgh (VVD Losser) onderschatten volksvertegenwoordigers vaak wat er allemaal bij de RES komt kijken en wat er nodig is. "Terwijl de energietransitie het begin is van een enorm grote beweging die invloed heeft op alle gebieden in gemeenten: van ruimtelijke ordening tot wonen en duurzaamheid. Maar om daarover mee te kunnen praten en beslissen, moet je het complete verhaal van de RES wel kennen. Daar dragen we graag aan bij."

Lees meer over de initiatiefgroep RES Twente in het interview met Janice Meerenburgh en Monique van Saane.

Wensen en bedenkingen

De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten.

Hieronder zijn de wensen en bedenkingen van de verschillende fracties opgenomen. Niet elke gemeente of fractie had een reactie gegeven. Deze zijn in de loop van de tijd aangevuld.

Bijeenkomsten beslissers

De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden voor de beslissers:

Lees meer over de vragen en antwoorden van en voor de volksvertegenwoordigers.

Almelo

Christen Unie fractie Almelo

Borne

Motie gemeenteraad concept RES

Motie concept RES unaniem aanvaard

Fractie VVD Borne

Fractie SP Borne

Fractie Nu Borne

Fractie GB90 Borne

Fractie D66 Borne

Dinkelland

VVD Gemeentebelangen fractie Dinkelland

VVD fractie Dinkelland

Lokaal Dinkelland

GL fractie Dinkelland

CDA fractie Dinkelland

College Dinkelland

Enschede

Verzamelde reacties Enschede

Begeleidende brief Enschede verzamelde reacties

Haaksbergen

Fractie VVD Haaksbergen

Hellendoorn

Fractie Lokaal Hellendoorn

Hengelo

Verzamelde reacties Hengelo

Hof van Twente

Pvd A fractie Hof van Twente

GB fractie Hof van Twente

D66 fractie Hof van Twente

CDA fractie Hof van Twente

Hof van Twente unaniem aangenomen motie

Hof van Twente unaniem aangenomen motie na wijziging

Verslag extra raadsvergadering Hof van Twente 200520

Losser

College Losser

College Losser II

VVD fractie Losser

Pvd A fractie Losser

D66 fractie Losser

Burgerforum fractie Losser

Tubbergen

VVD Gemeentebelangen fractie Tubbergen

Pvd A fractie Tubbergen

CDA fractie Tubbergen

Collegeadvies Tubbergen

Tubbergen bijlage 2 bij collegevoorstel

Tubbergen bijlage 1 bij collegevoorstel

Twenterand

Fractie VVD Twenterand

Fractie SGP Twenterand

Fractie Pvd A Groen Links Twenterand

Fractie GBT Twenterand

Wierden

VVD fractie Wierden

PPW fractie Wierden

NEW fractie Wierden

Christen Unie fractie Wierden Enter

Provincie Overijssel

PS brief beantwoording reacties