Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Of lees meer in onderstaande nieuwsberichten:

26-11-2020

Bijeenkomst lokale initiatieven

Op 26 november 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met de Lokale Energie Initiatieven en de Lokale Initiatieven Duurzaamheid. Een zinvolle sessie waarbij we in gesprek zijn gegaan over de invulling van 50% lokaal eigendom en het versterken van het lokale en regionale netwerk van energiecoöperaties en stichtingen duurzaamheid.
26-11-2020

Warmtenetten Hengelo en Enschede meest innovatief en duurzaam

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 zijn de warmtenetten van Hengelo en Enschede in de prijzen gevallen. Het warmtenet in Hengelo is het meest innovatieve warmtenet van Nederland. Het warmtenet van Enschede is het duurzaamste warmtenet. Een mooie stap op weg naar Twente als warmteregio.
25-11-2020

Webinar systeemstudie Overijssel op 1 december 2020

Op 1 december 2020 vindt een webinar plaats waar de resultaten uit een systeemstudie in Overijssel worden toegelicht. Hierin zijn de mogelijke ontwikkelingen in het Overijsselse energiesysteem richting 2050 verkend op basis van vier nationaal ontwikkelde klimaatneutrale toekomstbeelden.
25-11-2020

Wat vinden Twentse jongeren van wind- en zonne-energie?

Het NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek onder jongeren laten uitvoeren naar hun mening over duurzame energie. De centrale vraag: Wat vinden jongeren van zonne- en windenergie? De resultaten van onze regio leest u in dit bericht.
19-11-2020

Bijeenkomst Twenteraad

Op 19 november 2020 organiseerde de Twenteraad een informatiebijeenkomst over de RES Twente voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Tijdens de bijeenkomst aandacht voor de vragen uit een eerdere bijeenkomst voor de volksvertegenwoordigers en een kijkje in de keuken bij de buren.
19-11-2020

Onder voorwaarden windturbines toestaan in Noordoost Twente

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen 18 windturbines en 12 lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie.
17-11-2020

Gesprek over zoekgebieden duurzame energie Hengelo

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere belangstellenden kunnen met experts praten over de zoekgebieden in Hengelo voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Hiervoor organiseert Hengelo digitale energiemarkten en spreekuren in het stadhuis. Of geef uw mening via het HengeloPanel.
13-11-2020

In gesprek met de omgeving

De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus en met betrokkenen vanuit verschillende achtergronden. Alle processen zijn er op gericht om samen met de omgeving invulling te geven aan de RES Twente 1.0. Een aankondiging van de komende bijeenkomsten.
13-11-2020

Aan de slag in thematafels

Momenteel werken diverse inhoudelijk betrokkenen van de partners binnen thematafels aan de invulling van de een conceptversie van de RES Twente 1.0. Zij nemen de inbreng mee uit de bijeenkomsten, maar ook van de afzonderlijke gemeenten.
10-11-2020

Subsidieregeling voor versnelling warmtenetten

Provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Er komt onder meer een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten en het Energiefonds Overijssel kan straks leningen aan warmtenetten verstrekken.
05-11-2020

Twentse onderwijsinstellingen leiden professionals op

Studenten van het ROC Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente werken samen aan oplossingen voor de energietransitie via challenge-based learning. Ook bestaande professionals kunnen hieraan meedoen.
04-11-2020

Noordoost Twente wil ook windenergie

De colleges van de gemeenten komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente met een gezamenlijk concept windbeleid. Vanaf 10 november leggen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen het windbeleid formeel ter inzage voor inwoners.
04-11-2020

Jongeren willen meedenken over energietransitie

Jongeren willen meedenken over de energietransitie. Anne Schipper overhandigde op verzoek van het Nationaal Programma het onderzoek van I&O Research namens JongRES aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.
03-11-2020

Wierden lanceert website

Gemeente Wierden lanceert de website wierdengaatvoorduurzaam.nl. Een oproep aan inwoners en ondernemers om met goede initiatieven te komen om energie duurzaam op te wekken en om energie te besparen.
29-10-2020

Bijeenkomst beslissers RES Twente 1.0

Op 29 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Mede op basis van deze inbreng gaan we vervolgstappen zetten op weg naar de RES Twente 1.0. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
29-10-2020

Noordoost Twente vraagt mening inwoners

De inwoners van gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen kunnen tot 22 november een enquête invullen over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeente.
28-10-2020

Bijeenkomst belanghebbenden RES Twente 1.0

Op 28 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst is de stand van zaken toegelicht en konden de deelnemers in subgroepen per thema de kansen en zorgen kenbaar maken. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
28-10-2020

Noordoost Twente onderzoekt oprichting duurzaam energiebedrijf

Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen - een onderzoek starten.
23-10-2020

Uitnodiging bijeenkomst belanghebbenden

Op 28 oktober 2020 vindt de bijeenkomst 'Op weg naar RES Twente 1.0' plaats voor belanghebbenden.
22-10-2020

Webinar Lokaal eigendom

Wat houdt lokaal eigendom in? Wat verwachten we van inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties? Hoe geven gemeenten lokaal eigendom vorm? Hoe draagt lokaal eigendom bij aan draagvlak onder inwoners? Bekijk hier het webinar van 22 oktober 2020 over lokaal eigendom.
13-10-2020

Verzoek om ruimte grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opgeroepen om de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied voor uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit met de Duitse buurgemeenten.
01-10-2020

Oplevering tussentijdse analyse PBL

Op 1 oktober heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een tussenanalyse opgeleverd. De regio’s willen volgens het PBL graag bijdragen aan de klimaatdoelen, maar er zijn ook knelpunten.
16-09-2020

Hengelo stelt zoekgebieden vast

Hengelo wil over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken. Daarmee kunnen 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien. De gemeente voert dit najaar het gesprek met de samenleving over deze zoekgebieden. Op 29 september praat de raad over de RES en de zoekgebieden.
11-09-2020

Een kijkje in de keuken bij ... Vennegoor installaties

Vandaag bezocht de stuurgroep RES Twente het installatiebedrijf van André Vennegoor. Zijn bedrijfspand is zelfvoorzienend op het gebied van elektrisch, gas en water. Lokale initiatieven van inwoners en ondernemers zijn medebepalend hoe we onze ambities realiseren binnen de energiestrategie.
09-09-2020

Startbijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0

Op 9 september heeft de aftrap plaatsgevonden 'Op weg naar de RES Twente 1.0'. Na de opening van voorzitter van de stuurgroep RES Twente Louis Koopman, heeft de kersverse programmamanager Jan Jaap Kolkman onder meer de gezamenlijke vertrekpunten, de tijdslijn om te komen tot de RES Twente 1.0 en de organisatie toegelicht.
09-09-2020

Twentse gemeenten nemen duurzame energie af bij Twence

Tien Twentse gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met Twence voor afname van duurzame energie uit de regio.
04-09-2020

Zonnepark bij RWZI Oldenzaal geopend

Vandaag is het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Dit zonnepark draagt bij aan de ambitie van de RES Twente om in 2030 de helft van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.
06-07-2020

Tool Energie in Twente live

Draai zelf aan de knoppen en kijk wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Hoe wekt u 1,5 TWh op aan duurzame energie?
19-06-2020

Duurzaam energie opwekken in kleinschalig landschap

Duurzaam elektriciteit opwekken met zon en wind in het kleinschalige Twentse landschap? Samen op weg.
18-06-2020

Twente wil helft van huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken

Twente wil zich ontwikkelen als warmteregio en 50% van haar huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Bekijk de ambities per gemeente.
08-06-2020

Wensen en bedenkingen op concept-RES Twente

De wensen en bedenkingen van overheidsorganisaties over de concept-RES op een rijtje.
08-06-2020

Concept-RES Twente landelijk aangeboden

Twente is één van de 30 regio’s die een concept-RES landelijk heeft aangeboden. Een belangrijke eerste stap in de energietransitie.
27-05-2020

Doorrekening concept-RES Twente

De Doorrekening concept-RES Twente beschrijft de impact van regionale plannen op de energie-infrastructuur en geeft inzicht in verschillende scenario’s.
16-04-2020

In 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken

Binnen 10 jaar wil Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken.