Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Actueel

Lees onderstaande nieuwsberichten of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Meer weten? Lees meer over:

Vragen of opmerkingen over de RES Twente? Neem contact op via energiestrategie@twente2050.nl.

05-07-2023

Voortgangsrapportage RES-Twente 1 juli 2023

Op 1 juli heeft bestuurlijk trekker Jaimi van Essen de Voortgangsrapportage voor de RES regio Twente aan het NPRES aangeboden. Deze voortgangsrapportage 2023 beschrijft en verantwoordt de stappen die tussen juli 2021 en juli 2023 zijn gezet in de realisatie van de ambities zoals die zijn opgenomen in de RES 1.0. Daarnaast kijkt het document vooruit naar 2025 en geeft het een doorkijk naar de periode erna.
23-06-2023

Voortgang Milieu Effect Rapportage (MER)

RES Twente 2.0 identificeert (onder meer) mogelijke voorkeurslocaties aan voor de grootschalige op-wek van elektriciteit met wind. De procedure van de milieueffectrapportage wordt doorlopen om te on-derzoeken welke locaties technisch mogelijk zijn voor de plaatsing van windturbines en wat de effecten hiervan zijn. Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze NRD is de eerste stap van de milieueffectrapportage. Van 8 februari tot en met 22 maart 2023 lag de NRD ter inzage via de gemeentelijke en provinciale websites. In die periode is er gelegenheid geweest om een zienswijze in te dienen op de NRD. Op 15 februari is de NRD tevens toegelicht tijdens twee informatieve online bijeenkomsten die openbaar toe-gankelijk waren voor iedereen. Hierin is ook de gelegenheid geweest tot dialoog en het naar voren brengen van (informele) zienswijzen.   Binnengekomen zienswijzen  In totaal zijn er 30 zienswijzen op de NRD ontvangen.  Daarbij ontvingen we 9 zienswijzen per mail, 19 zienswijzen per brief en 2 onderschrijvingen van een zienswijze. De zienswijzen gaan onder andere over nut en noodzaak van windenergie, het proces, de procedure en de vorm van participatie, geluids-effecten en de gezondheidseffecten. In de Nota van beantwoording (reactienota) wordt een technisch-inhoudelijke reactie per individuele zienswijze gegeven. Ook wordt aangegeven op welke wijze we omgaan met de ingebrachte zienswij-zen en op welke manier dit al dan niet meegenomen wordt in het vervolgproces van het planMER en de RES Twente 2.0. We waarderen de openheid en inbreng van de kennis van indieners. Vervolg Het is het streven om begin juli de reactienota te kunnen sturen aan indieners. Het kan zijn dat deze planning iets opschuift
12-06-2023

Inwoners overhandigen 33 adviezen aan bestuurders

Na 3 inwonersdagen en een periode van hard werken overhandigden en presenteerden de inwoners de 33 adviezen aan raadsleden, bestuurders, ambtenaren en belanghebbenden.
20-04-2023

Jaimi van Essen verkozen tot nieuwe bestuurlijk trekker

Sinds 13 april 2023 is Jaimi van Essen de nieuwe bestuurlijk trekker van de RES Twente.
23-02-2023

Inwonersforum gaat van start!

Honderd gelote inwoners denken tijdens drie inwonersdagen mee over de Twentse energiestrategie.
21-02-2023

RES Twente en H2Hub Twente gaan samenwerken!

Op 9 februari tekenden RES Twente en H2Hub Twente een samenwerkingsovereenkomst. We onderzoeken samen wat waterstof kan betekenen voor de energietransitie en de economie in Twente.
01-02-2023

Een geslaagde Raadsacademie Enschede!

Op 28 januari vond de Raadsacademie Enschede plaats. Raadsleden gingen met elkaar in gesprek over klimaatverandering en de energiecrisis.
19-01-2023

Overhandiging adviezen uit de Meedenktank

Op 18 januari 2023 werden de 20 adviezen van de Regionale Meedenktank overhandigd aan de vertegenwoordigers van de RES-partners.
17-11-2022

Gezocht: 28 Twentse ‘energieke buren’ met interesse in duurzaamheid

In alle 14 Twentse gemeenten zijn er 2 plekken beschikbaar voor de rol van “energieke buur”. Samen met een buurman/buurvrouw ga je aan de slag om jouw wijk of buurt van het aardgas af te helpen. Op zoek naar lokale, duurzame manieren om huizen te verwarmen.
18-10-2022

Bekijk het videoverslag van de eerste Denkdag!

Vrijdag 14 oktober vond de eerste Denkdag plaats. Belangenorganisaties uit Twente gingen in gesprek over wind-, zonne-energie, duurzame warmte en andere vormen van duurzame energie.
04-10-2022

Welkom op het Energiecongres Twente 2022!

Bekijk het programma van het Energiecongres Twente 2022. Kom naar de key-note lezing, bezoek het Science Café, de informatiemarkt of een van de 4 werksessies.
16-09-2022

Meedenktank gaat aan de slag! (14 oktober & 18 november)

Op vrijdag 14 oktober en vrijdag 18 november komen de leden van de Regionale Meedenktank bij elkaar. In deze meedenktank zitten diverse Twente belangenorganisaties.
15-09-2022

Meld je nu aan: Energiecongres Twente 2022 (donderdag 6 oktober)

Meld je aan voor het Energiecongres Twente 2022, op donderdag 6 oktober in Stadscampus Connect-U in Enschede. Samen gaan we aan de slag met het thema: kennis en innovatie voor de energietransitie in Twente.
15-07-2022

Kennismiddag over MER voor Overijsselse gemeenten op 7 september

Op woensdag 7 september 2022 organiseert de Commissie MER een kennismiddag over milieueffectrapportages en de Omgevingswet.
01-07-2022

Provinciaal Programma Energiestrategie ligt ter inzage

Het Provinciaal Programma Energiestrategie wordt een kaderstellend document voor een fors aantal activiteiten die binnen de RES vallen. Het ontwerp ervan ligt nu ter inzage.
17-06-2022

Kennissessie terugkijken: biogas-groengas en biomassa

Kijk nu de sessie over biogas-groengas en biomassa terug, georganiseerd door RES Twente voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. 
31-05-2022

Wetenschappers beantwoorden 10 vragen van Twentse raadsleden

Wetenschappers Evert Houman en Frieder Mugele van Scientists4Future beantwoordden 10 openstaande vragen n.a.v. de kennissessie over het IPCC.
31-05-2022

Vijf vragen aan Felicia Rindt (27) van JongRES Twente

"De energietransitie is voor iedereen van belang maar het meest voor toekomstige generaties. Wij ervaren de grootste impact in 2050, wanneer we echt klimaatneutraal moeten zijn."
19-05-2022

Lees het laatste nieuws vanuit Netbeheer Nederland

'Netbeheerders investeren volop in de uitbreiding van de netcapaciteit'. Dit en meer lees je in de nieuwsbrief van Netbeheer Nederland.
17-05-2022

Nieuwe animaties met uitleg over de Regionale Energiestrategie

Handig voor nieuwe raadsleden: nieuwe animaties gemaakt met heldere uitleg. Wat is de RES eigenlijk? Wie besluit waarover en wanneer?
17-05-2022

Video: Kom naar de Werkplaats Overijssel

Elke maand organiseert NEO een Werkplaats sessie in Twente en West-Overijssel. Benieuwd of het iets voor jou is? Bekijk de video voor een goeie indruk!
16-05-2022

Aanmeldingen geopend: Kennissessie biogas/groengas op 15 juni 2022

Op 15 juni 2022 organiseert de RES Twente een kennissessie biogas/groengas voor de huidige en toekomstige bestuurders en volksvertegenwoordigers. Er zijn nog plekken!
12-05-2022

Kennissessie terugkijken: Wat betekent het IPCC-rapport voor Overijssel?

De RES Twente en de RES West Overijssel organiseren samen met NEO een kennissessie over het IPCC-rapport dat in april 2022 is verschenen. Wat betekenen de conclusies voor Overijssel?
10-05-2022

Slotsymposium RETSI: Een integrale benadering van de energietransitie met andere maatschappelijke opgaven

Op maandag 13 juni 2022 vindt het slotsymposium van RETSI plaats. Daarin worden de resultaten gedeeld van het onderzoeksproject over koppelkansen.
03-05-2022

Energiedagen: gemeenten helpen inwoners op weg naar energiezuinig huis

Meer weten over energie besparen of zelf energie opwekken? Laat u inspireren en bezoek op 20 of 21 mei de Energiedagen van Noordoost Twente bij De Methoeve, Gunnerstraat 39, Weerselo.
27-04-2022

Introductiecursus energietransitie nieuwe raadsleden

Op 20 april organiseerden NP RES en de VNG een introductiecursus voor nieuwe raadsleden om wegwijs te raken in de energietransitie en de RES. Op 11 mei volgt een tweede introductiecursus.
26-04-2022

Analyse realisatie windturbines Bad Bentheim ter inzage

De gemeente Bad Bentheim heeft het ontwerp ‘Windpotenzial-analyse’ ter inzage gelegd. Reacties op dit rapport zijn mogelijk tot en met 15 mei 2022 per mail of per brief.
21-04-2022

Jan Rotmans overhandigt essay aan minister Rob Jetten

Prof. dr. ir. Jan Rotmans overhandigde op 21 april 2022 zijn essay ‘RES’en: van Doel naar Beweging’ aan minister Rob Jetten.
21-04-2022

Praat mee over verkenning duurzaamheidsroute A35

Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Praat mee over het verkenningsrapport dat is opgeleverd.
26-03-2022

RES Twente ontvangt ministerie Economische Zaken

Op 25 maart 2022 ontving RES Twente een vertegenwoordiging van het ministerie van Economische Zaken. Twente heeft laten zien, dat in deze regio volop kansen liggen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen. Maar we hebben het Rijk knetterhard nodig!
23-03-2022

Inwerkprogramma Energiestrategie voor nieuwe raadsleden

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigen de raadsleden uit om deel te nemen aan een Introductieprogramma over de energietransitie.
22-03-2022

Provincie stuurt gemeenten brief

De provincie Overijssel heeft de Colleges van Burgemeester & Wethouders van alle gemeenten in Overijssel op 21 maart 2022 een brief gestuurd om ze te informeren over de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie (RES). 
21-03-2022

Tussenstand RES Twente

Het coördinatieteam van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente heeft de ´Tussenstand op weg naar RES Twente 2.0´ opgesteld. Deze tussenstand is tevens bedoeld als inbreng voor de toekomstige coalitieakkoorden voorjaar 2022.
14-03-2022

Gasleveringszekerheid voor komende winter en daarna

Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de gasleveringszekerheid voor de komende winter en daarna.
14-03-2022

Themasessie biogas / groengas en regionale biomassa

Op 7 april 2022 organiseert de RES Twente een themasessie biogas/groengas voor de huidige en toekomstige bestuurders en volksvertegenwoordigers. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom
11-03-2022

RES Twente ontvangt manifest voor verduurzaming in Twente

Op 10 maart 2022 heeft een vertegenwoordiging van de Lokale Energie Initiatieven, Twentse Noabers en Natuur en de Milieu Raad Enschede een manifest aangeboden aan bestuurlijk trekker Louis Koopman.
03-03-2022

Gascontracten met Gazprom

Er is een toenemende druk vanuit de samenleving om de gascontracten met Gazprom te beëindigen. Maar Russisch gas weren van de Nederlandse markt is complex.
18-02-2022

Windwaarschuwing met duurzame dilemma’s

Op dit moment worden landelijke normen voor windparken opnieuw bekeken om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met lopende onderzoeken kost dat tijd. Totdat die nieuwe normen zijn vastgesteld, is het belangrijk dat de realisatie van lopende en nieuwe windparkprojecten niet verder vertraagt.
16-02-2022

Tubbergen stelt besluit over beleid wind en zonnevelden uit

De gemeente Tubbergen stelt de besluitvorming over het windbeleid en de evaluatie van het zonneveldenbeleid uit.
07-02-2022

RES Twente stelt Handreiking Lokaal Eigendom beschikbaar

De RES Twente heeft samen met de LEI-Twente een handreiking lokaal eigendom gerealiseerd, zodat gemeenten invulling kunnen geven aan 50% lokaal eigendom bij energieprojecten.
02-02-2022

Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat op 1 februari 2022 in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld.
27-01-2022

Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen energiebedrijf

Noordoost Twente wil met de oprichting van een eigen, duurzaam energiebedrijf de lokale productie van duurzame energie versnellen. De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen stemden in met drie voorstellen.
24-01-2022

Kennisdeelmaand NPRES

In februari en maart 2022 organiseert NP RES een online kennisdeelmaand voor betrokkenen bij gemeenten, provincies en waterschappen die in de RES- regio een rol hebben bij de opgave van de RES.
24-01-2022

Waar staan we met de warmteopgave?

De RES Twente staat aan de lat om een Regionale Structuur Warmte (RSW) te realiseren, waardoor alle beschikbare warmtebronnen optimaal kunnen worden benut. In dit bericht leest u meer over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.
12-01-2022

Wat betekent het coalitieakkoord voor RES Twente?

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' gepresenteerd. Wat betekent dit voor de RES Twente?
22-12-2021

Groen licht voor energievisie Enschede

Op dinsdag 21 december stemde de Enschedese gemeenteraad in met de Energievisie. Daarin staat hoe gemeente Enschede voor 2030 8% meer duurzame energie wil opwekken ten opzichte van het totale energieverbruik.
22-12-2021

Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken met Twence regionaal warmtenet

De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo zetten samen met Twence in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Deze partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om deze haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend.
22-12-2021

Helpdesk wind op land live

Een samenwerkingsverband van de Ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunt provincies en gemeenten bij hun besluitvorming rondom windparken. Sinds 22 december 2021 is de helpdesk Wind op land live.
09-12-2021

Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen

Dertig regio’s in Nederland werkten afgelopen jaar hard aan hun ambities voor het opwekken van duurzame energie: totaal 55,1 TWh. Het PBL schat in dat uiteindelijk tussen 35,4 TWh en 46,4 TWh wordt gerealiseerd, met een middenwaarde van 40,8 TWh. Het doel van 35 TWh in 2030 is haalbaar als in de uitvoering voldoende kennis, middelen en menskracht zijn.
08-12-2021

Ervaringen en aanbevelingen RES Twente

Wat hebben we geleerd en gezien in de periode richting RES Twente 1.0? En wat zijn de belangrijke aandachtspunten voor het vervolg? De Initiatiefgroep RES Twente heeft haar ervaringen en aanbevelingen samengevat in een rapport.
24-11-2021

Online informatiesessie Milieu-normering windturbines

De Raad van State heeft geoordeeld dat voor de Nederlandse algemene regels voor windturbines een plan-MER had moeten worden opgesteld. Op 30 november en 1 december vindt een online informatiesessie plaats over de impact op bestaande en te realiseren windparken.
23-11-2021

Almelo, Tubbergen, Twenterand en Overijssel samen aan de slag

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Inwoners en deskundigen krijgen alle gelegenheid hun inbreng te leveren.
18-11-2021

Themasessie Kernenergie en waterstof

Op 17 november 2021 heeft de eerste themasessie plaatsgevonden van de Twentse Energie Agenda. Dit keer is aandacht besteed aan de thema's kernenergie en waterstof. Tijdens de themasessies hebben experts een toelichting en reflectie gegeven op de laatste ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie.
17-11-2021

Windladder maakt voorkeursvolgorde zichtbaar

Provincie Overijssel heeft een windladder gerealiseerd. In de windladder is de bestaande voorkeursvolgorde van windopstellingen zichtbaar. De schets is een technische uitwerking op wat planologisch mogelijk is binnen de huidige beleidskaders. Een startpunt voor gesprek over windenergie.
10-11-2021

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

Op donderdag 25 november 2021 vindt het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel plaats. Wat betekenen lokale initiatieven voor de energietransitie en hoe kun je als initiatief projecten realiseren?
05-11-2021

Toelichting voorstel IPO provinciale regie

Gedeputeerde Edward Stigter heeft een toelichting gegeven bij BNR radio op het voorstel van IPO over het belang van provinciale regie op de toelating van projecten op het energienetwerk.
03-11-2021

Liveblog Congres NP RES

Op 3 november vindt het RES-congres plaats. Het congres is bedoeld voor betrokkenen bij de RES’en én voor een breed netwerk van geïnteresseerden binnen de energietransitie. Bekijk hier de live-blog.
01-11-2021

Actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

De provincie Overijssel biedt een actiepakket energieweerbaarheid om bewoners, bedrijven en instellingen te steunen. Het actiepakket bestaat uit een verlenging en uitbreiding van bestaande regelingen.
28-10-2021

Opening zonnecarport, ook voor omwonenden

Gedeputeerde Tijs de Bree opende een unieke zonnecarport op het parkeerterrein van het provinciehuis. Het laadstation bestaat uit zes parkeerplaatsen voor elektrische auto’s onder een dak van zonnepanelen en een oplaadbare batterij ondergronds.
28-10-2021

Klimaatnota 2021: extra stappen blijven nodig

In Nederland is een slag gemaakt om de CO2-reductie te versnellen, maar extra maatregelen blijven nodig om te voldoen aan het klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 en de aangescherpte Europese klimaatdoelstelling. Lees meer over de klimaatnota 2021.
26-10-2021

Waterstofhub Twente geopend

Op 25 oktober 2021 is de H2Hub in Twente geopend. De H2Hub Twente is een fysieke plek waar ondernemers en onderwijs samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Een belangrijke kans om de toepassing van waterstof te versnellen, ook in de energietransitie.
25-10-2021

Themasessie kernenergie en waterstof

RES Twente organiseert op 17 november a.s. samen met onze partners een themasessie voor volksvertegenwoordigers over de energietransitie en de ontwikkelingen rondom kernenergie en waterstof.
25-10-2021

Kansen voor biogas groengas

Op 10 november organiseert het startteam Nieuwe Energie Overijssel een lunchbijeenkomst met René Cornelissen over de kansen voor biogas groengas.
25-10-2021

Webinar: Nieuwe Energiedag Oost Nederland

Op 4 november 2021 organiseert BEON de Nieuwe Energiedag 2021 in het kader van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Een gevarieerd programma met bezoeken aan nieuwe installaties, boeiende gesprekken met bestuurders en mooie presentaties van mensen uit de praktijk.
25-10-2021

Congres: de RES op stoom

Het Nationaal Programma RES organiseert op 3 november 2021, tijdens de Nationale Klimaatweken, het eerste RES-congres voor iedereen die zich betrokkenen voelt bij de RES: overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven.
25-10-2021

Nationale Klimaatweek

Op 1 november vindt de Dag van het Klimaatakkoord plaats tijdens de Nationale Klimaatweek. Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2021.
22-10-2021

Toekomstpanorama’s Overijssel

In Overijssel is beperkte ruimte en kan niet alles overal. Om de uitdagingen aan te kunnen, zijn scherpe keuzes nodig die het verschil maken en die passen bij een gebiedsgerichter beleid. Deze keuzes zijn ook voor de RES Twente van belang.
08-10-2021

Intentieovereenkomst oprichting groengasbedrijf Noordoost Twente

Boeren uit Noord-Deurningen, verenigd in de coöperatie IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen tekenden een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een groengasbedrijf in Noordoost Twente.
04-10-2021

Indu-Zero: totaalplan voor verduurzaming sociale huurwoningen

Verduurzaming van woningen zonder dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk komt te staan? Verschillende Europese partners werkten samen aan een oplossing om snel en tegen de helft van de huidige kosten, veel woningen te verduurzamen: INDU-ZERO.
01-10-2021

Energie uit waterkracht van de Dinkel

Op 30 september 2021 is de waterkrachtcentrale van de Coöperatie Duurzaam Singraven onder grote belangstelling officieel geopend en in werking gesteld. De vijzelturbine voor het duurzaam én rendabel opwekken van elektriciteit uit stromend water, is gerealiseerd door de samenwerking van veel betrokkenen.
30-09-2021

Startbijeenkomst Energietransitie op weg naar 2030

Goede opkomst en veel thema´s aan de orde tijdens de startbijeenkomst ´Samen aan de slag met de energietransitie: Op weg naar 2030´ op 29 september 2021.
28-09-2021

Opening zonnepark Rikkerink

Op 28 september 2021 vond de officiële opening plaats van zonnepark ’t Rikkerink in Ambt Delden. Een zonnepark bestaande uit 28.500 zonnepanelen waarmee groene stroom opgewekt wordt voor zo’n 4.350 huishoudens. De voormalige stortplaats krijgt hiermee een tweede leven. Twence levert met het zonnepark een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.
21-09-2021

Prinsjesdag: RES-regio’s krijgen geld voor 2022

In de Rijksbegroting zijn middelen opgenomen voor de RES-regio’s om verder te werken aan de uitvoering van de RES 1.0 en het uitwerken van de RES 2.0.
09-09-2021

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie Hengelo vastgesteld

27-08-2021

Meedenken over warmtevisie Twenterand

Om de klimaatverandering tegen te gaan, willen we in 2050 in Nederland geen gebouwen meer verwarmen met aardgas. Twenterand heeft de Warmtevisie in ontwerp vastgesteld. Inwoners kunnen hier kennis van nemen en laten weten wat ze ervan vinden.
10-07-2021

RES Twente 1.0 opgeleverd

De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten. Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het NP RES.
07-07-2021

Regionale plan-MER

De RES Twente start na de zomer met een regionale plan-MER. Door milieu- en gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld te brengen via de m.e.r-procedure en hierbij verschillende alternatieven te beschouwen, kan tijdig worden bijgestuurd waar nodig.
09-06-2021

Hengelo geeft voorkeursvolgorde duurzame opwek elektriciteit

Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het onderzoeksbureau Bosch & van Rijn heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Nu zijn eerst de inwoners aan zet.
03-06-2021

Beantwoording Kamervragen over voortzetting RES-proces

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het voortzetten van het proces van Regionale energiestrategieën (RES).
02-06-2021

RES Twente heeft aandacht voor effect gezondheid

De RES Twente wil bij windprojecten rekening houden met de bebouwde kom en veilige afstanden tot woningen, zodat de gezondheidseffecten minimaal zijn. Op weg naar RES Twente 2.0 wordt expliciet aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van windenergie.
27-05-2021

Webinar RES Vooruit

De uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) is een complex proces. Vier onafhankelijke werkgroepen adviseerden over diverse knelpunten. Daarover gaat het webinar 'De RES Vooruit'.
26-05-2021

Borne stelt energievisie vast

De gemeenteraad van Borne heeft 25 mei de Energievisie vastgesteld. Daarmee is de koers voor de energietransitie in Borne bepaald. Daarmee is ook de bijdrage van Borne voor de RES Twente definitief: 17 GWh energie opwekking via zonnevelden en 3 GWh via zonnepanelen op grote daken.
26-05-2021

Reacties belanghebbenden en antwoorden

RES Twente heeft schriftelijke reacties ontvangen van enkele belangengroepen. Hoewel er geen sprake is van een formele terinzagelegging, hebben we deze schriftelijke reacties wel beantwoord in een overzicht. De mondelinge reacties, de schriftelijke reacties en andere signalen zijn gezamenlijk meegewogen bij de totstandkoming van de strategische koers.
22-05-2021

Eindrapport grensoverschrijdend samenwerken

In opdracht van provincie Gelderland, provincie Overijssel en deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een grensoverschrijdend programmabureau op het gebied van energietransitie.
19-05-2021

Twenteraad

Op 19 mei 2021 heeft de initiatiefgroep RES Twente een bijeenkomst georganiseerd voor de Twenteraad. RES Twente was te gast.
18-05-2021

App voor meer inzicht in maatschappelijke kosten wind en zon

De RES Twente heeft samen met Universiteit Twente een app ontwikkeld om bestuurders, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in de kosten voor de duurzame opwek van elektriciteit. De app RES Twente draagt bij aan het creëren van bewustwording over de maatschappelijke kosten en de benodigde investeringen.
18-05-2021

Gemeenten, waterschap en provincie stellen strategische koers vast

De RES Twente vraagt de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie Overijssel om de strategische koers RES Twente 1.0 vast te stellen. De ontvangen moties en reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 zijn meegenomen en hebben geleid tot een aanscherping. In mei/juni stellen de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap en de provinciale Staten de strategische koers vast.
06-05-2021

Energie opwekken op Westermaat Campus

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak? Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, meldde zich met een aantal. De gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.
29-04-2021

Integraal energiesysteem 2050

Met het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ maken de Nederlandse netbedrijven gedetailleerd inzichtelijk hoe onze energiehuishouding eruit kan zien in 2050. Duidelijk is dat er op korte termijn (politieke) keuzes nodig zijn; voor de grote aanpassingen moet de schop nú op de goede plaats de grond in.
26-04-2021

Gezondheidseffecten windturbines

In 2020 heeft het RIVM onderzocht wat bekend is over de gezondheidseffecten van windturbines. Hieruit blijkt dat hoe sterker het geluid van windturbines, des te groter de hinder ervan. Lees meer in de vragen en antwoorden van het RIVM.
22-04-2021

Burgerparticipatie bij innovaties in de energietransitie

Met de energietransitie gaat ons energiesysteem veranderen en deze verandering heeft effect op inwoners en hun omgeving. De betrokkenheid van burgers in de energietransitie is essentieel. New Energy Coalition organiseert op 20 mei 2021 een webinar over burgerparticipatie bij innovaties. Lees meer ...
22-04-2021

Bijeenkomst regionale belanghebbenden

Op 15 april 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor regionale belanghebbenden. Na een korte terugkoppeling wat is opgehaald vanuit verschillende perspectieven, was er gelegenheid om in subgroepen vragen te stellen en belangrijkste kansen en zorgpunten in te brengen. Lees meer ...
12-04-2021

Gespreksassistent energietransitie

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.
09-04-2021

Werkkaart met zoekgebieden

Op weg naar de RES Twente 1.0 brengen we zoekgebieden in kaart voor grootschalige opwek van elektriciteit via wind- en zonne-energie. Stapsgewijs krijgen we inzicht in hoe we onze gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh gaan realiseren.
08-04-2021

Mono-vergisting voor duurzame opwek gas

Met relatief veel buitengebied en agrarische bedrijven beschikt Twente over verschillende biomassabronnen, zoals mest. Deze kunnen worden benut als alternatief voor aardgas om gebouwen te verwarmen. Via mono-mestvergisting is de kans zeer nihil dat vervuilende bijproducten worden toegevoegd en past goed bij kringlooplandbouw.
02-04-2021

Beleidsregels zonnevelden vastgesteld

01-04-2021

Online sessie: 15 april 2021

Op 15 april 2021 organiseert de RES Twente een online sessie voor belanghebbenden. Komt u ook? De bijeenkomst van 8 april as. komt hiermee te vervallen.
01-04-2021

Overijssel stopt voorlopig met ondersteuning biomassaprojecten

De provincie Overijssel stopt voorlopig met de financiële ondersteuning van biomassaprojecten waarbij sprake is van verbranding van hout. Er worden bij het Energiefonds Overijssel geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.
30-03-2021

Noordoost Twente verlaagt bod opwek elektriciteit

De Noordoost Twentse gemeenten hebben voor 2030 in de concept RES een gezamenlijk bod ingediend bij de RES Twente. Dat bod wordt nu verlaagd van 335GWh naar 225GWh, wat vooral invloed heeft op het aantal grote windmolens. Deze wijziging hoeft niet te leiden tot een wijziging in het bod van andere gemeenten.
30-03-2021

Wierden stelt Transitievisie Warmte vast

De gemeenteraad van Wierden heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. In de Warmtevisie geeft Wierden richting aan hoe gebouwen in de toekomst aardgasvrij kunnen worden verwarmd. Daarnaast wordt beschreven welke stappen hiervoor worden genomen vóór 2030.
29-03-2021

Subsidie voor Coöperatieve Energieopwekking

Vanaf 1 april 2021 is de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking van kracht. Deze regeling is bedoeld voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit en vervangt de postcoderoosregeling.
26-03-2021

Duurzaam perspectief leefomgeving

Op 31 maart 2021 vindt de allereerste NOVI-conferentie plaats met talkshows, webinars en interactieve sessies. Kennisdelen en inspiratie opdoen staan centraal. Het programma telt inmiddels al ruim vijftig sessies.
25-03-2021

Rijssen-Holten laat inwoners kiezen

Gemeente Rijssen-Holten wil samen met inwoners en belanghebbenden locaties aanwijzen voor de mogelijke komst van windmolens.
24-03-2021

Kan het bod duurzame opwek nog wijzigen?

Een veel gestelde vraag van onder meer de raadsleden, gaat over de totstandkoming van het bod voor de duurzame opwek van elektriciteit. Samen willen we 1,5 TWh realiseren, maar hierin bepaalt iedere gemeente haar eigen bod. We hebben afgesproken dat iedere gemeente naar vermogen en binnen de eigen mogelijkheden de ambities bepaalt.
22-03-2021

Betrokken bij klimaat

Klimaatbeleid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en de uitwerking ervan raakt ons allemaal. De komende periode zullen ingrijpende keuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt en uitgevoerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het adviesrapport Betrokken bij klimaat geeft inzicht in de rol van burgerfora bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatbeleid.
19-03-2021

Kan het elektriciteitsnet de duurzame opwek aan?

De netbeheerders Enexis, Coteq en Tennet hebben een impactanalyse afgerond, die beter zicht geeft op de benodigde investeringen in de netcapaciteit.
09-03-2021

Voorlopig ontwerp RES Twente beschikbaar

De stuurgroep heeft het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 met een aantal procesafspraken voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Een belangrijke tussenstap, bedoeld om de komende periode reacties te verzamelen van raadsleden, statenleden, maar ook de regionale belanghebbenden vanuit verschillende perspectieven.
08-03-2021

Kamerbrief stand van zaken RES-sen

De ministeries EZK en BZK informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het proces rond de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de belangrijkste uitdagingen daarbij voor de komende periode.
04-03-2021

Hoe denkt u over het klimaatbeleid?

Van vrijdag 5 maart tot 14 maart 2021 kunnen inwoners deelnemen aan een landelijke online raadpleging over het klimaatbeleid. Alle Nederlanders kunnen dan aangeven welke keuzes zij zouden maken als zij op de stoel van het nieuwe kabinet zouden zitten.
24-02-2021

Energievisie Enschede ter inzage

Van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ligt de ontwerp-Energievisie ter inzage. Deze ontwerp Energievisie is op 8 februari 2021 vastgesteld door het College van B&W van Enschede. Meer weten? Bezoek op 4 maart 2021 het online Energie-café.
18-02-2021

Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

Tot 5 februari 2021 konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen op het concept windbeleid van Noordoost Twente. In totaal zijn er 209 zienswijzen binnengekomen: 48 in Dinkelland, 18 in Oldenzaal, 43 in Losser en 100 in Tubbergen. De gemeenten gaan graag in gesprek met de inwoners over het windbeleid.
18-02-2021

Besluitvorming in twee stappen

De RES Twente 1.0 is geen eindstation, maar een koersdocument om de energietransitie mogelijk te maken. De besluitvorming vindt plaats in twee stappen. De fase van maart/april is opiniërend, zodat vervolgens in mei/juni de besluitvorming plaats kan vinden.
12-02-2021

Bijeenkomst beslissers

Op 11 februari hebben bijna 100 volksvertegenwoordigers deelgenomen aan de online bijeenkomst van de RES Twente. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het besluitvormingsproces. Daarnaast is toegelicht hoe we invulling gaan geven aan de RES Twente 1.0: een koersdocument om bij te dragen aan de klimaatdoelen en onze ambities in 2030.
11-02-2021

Bijeenkomst belanghebbenden

Op 10 februari hebben bijna 80 belanghebbenden deelgenomen aan de online bijeenkomst van de RES Twente. De inbreng van de deelsessies van 28 februari zijn teruggekoppeld en we hebben op hoofdlijnen toegelicht hoe we de inbreng in de RES Twente 1.0 verwerken.
10-02-2021

Werkgroepen Kansen en Knelpunten presenteren adviesrapport

Vier onafhankelijke werkgroepen hebben in opdracht van NP RES gezocht naar oplossingen voor knelpunten waar de regio’s tegenaanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES.
03-02-2021

Jaarverslag lobby 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag lobby 2020 is een overzicht opgenomen van de lobbydossiers en de uitgezette acties die bijdragen aan de energietransitie.
03-02-2021

Masterclasses en congressen NP RES

Het Nationaal Programma RES organiseert de volgende online masterclasses/congressen.
03-02-2021

Bijeenkomsten tussenstand RES Twente 1.0

De RES Twente organiseerde eind 2020 een reeks bijeenkomsten. In januari/februari vindt opnieuw een reeks met bijeenkomsten plaats.
02-02-2021

Lokale werkgroepen geven invulling aan bod Hellendoorn

De plannen van lokale energiewerkgroepen zijn de bouwstenen voor het totale energieplan van de gemeente Hellendoorn. Met de inbreng van de ingediende plannen wordt het bod van de gemeente Hellendoorn voor de RES Twente van 71 GWh gehaald.
01-02-2021

PBL geeft meer inzicht in bod RES-ssen

Het Planbureau Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat de optelsom van de regionale plannen leidt tot een bod van 52,5 TWh. Nadere verkenning levert een inschatting voor hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 op met een bandbreedte van 31,2 tot 45,7 TWh, en een middenwaarde van 38,2 TWh. Of het doel van 35 TWh wordt gehaald, is nog geen gegeven.
29-01-2021

Monitor RES Twente is live

De monitor van de RES Twente is live. Deze monitor geeft een actueel beeld van het verbruik en besparing van elektriciteit en warmte, maar ook de stand van zaken ten aanzien van het realiseren van onze doelen voor het opwekken van elektriciteit en de warmtetransitie. We geven inzicht in de cijfers per gemeente en voor Twente als geheel.
28-01-2021

Regionale werksessie belanghebbenden

Tijdens de regionale werksessie voor belanghebbenden hebben we verschillende perspectieven samen willen brengen. Op 10 februari 2021 vindt terugkoppeling plaats over wat we tot nu toe hebben opgehaald en hoe we de inbreng verwerken in de RES Twente 1.0.
28-01-2021

Herijking uitsluitingsgebieden windenergie Noordoost Twente

Provincie Overijssel staat windturbines toe in de zoekgebieden die door de gemeenten van Noordoost Twente zijn aangewezen. Wel is expliciet afgesproken, dat rekening moet worden gehouden met het behoud van de ruimtelijke kwaliteit.
27-01-2021

Persoonlijke verhalen in magazine Onze toekomst

Het Nationaal Programma RES laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen in het online magazine Onze Toekomst.
27-01-2021

In gesprek met omgeving

De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus.. Op regionaal niveau zorgt de RES Twente dat betrokkenen goed op de hoogte zijn en hun vragen, kansen en zorgen kenbaar kunnen maken. De RES Twente organiseerde eind 2020 een reeks bijeenkomsten. In januari/februari volgt opnieuw een reeks met bijeenkomsten.
27-01-2021

Tweede Kamer aandacht voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Vandaag is wethouder Jaimi van Essen van gemeente Losser in gesprek met de Tweede Kamer om grensoverschrijdende energie-uitwisseling mogelijk te maken.
21-12-2020

Meerderheid inwoners is voor duurzame energieopwekking in Noordoost Twente

Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan opwekken.
17-12-2020

Verlenging inzagetermijn concept windbeleid Noordoost Twente

Het gezamenlijke windbeleid voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ligt als concept ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De gemeenten van Noordoost Twentse hebben de termijn verlengd tot en met 5 februari 2021.
07-12-2020

Energievisie van Borne ligt ter inzage

Op 24 november 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Inspraak is mogelijk van 10 december 2020 tot 20 januari 2021.
03-12-2020

Overijssel kijkt vooruit: toekomstscenario’s energiesysteem

Een succesvolle, haalbare en betaalbare energietransitie in Overijssel vereist een robuust en flexibel energiesysteem. Om de juiste bestuurlijke keuzes te kunnen maken, is inzicht nodig in de ontwikkeling van het energiesysteem op de langere termijn.
02-12-2020

Themasessies Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap

Op 2 december 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden gericht op de raakvlakken met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ingezoomd op de RES Twente 1.0 vanuit de perspectieven Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap.
26-11-2020

Bijeenkomst lokale initiatieven

Op 26 november 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met de Lokale Energie Initiatieven en de Lokale Initiatieven Duurzaamheid. Een zinvolle sessie waarbij we in gesprek zijn gegaan over de invulling van 50% lokaal eigendom en het versterken van het lokale en regionale netwerk van energiecoöperaties en stichtingen duurzaamheid.
26-11-2020

Warmtenetten Hengelo en Enschede meest innovatief en duurzaam

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 zijn de warmtenetten van Hengelo en Enschede in de prijzen gevallen. Het warmtenet in Hengelo is het meest innovatieve warmtenet van Nederland. Het warmtenet van Enschede is het duurzaamste warmtenet. Een mooie stap op weg naar Twente als warmteregio.
25-11-2020

Webinar systeemstudie Overijssel op 1 december 2020

Op 1 december 2020 vindt een webinar plaats waar de resultaten uit een systeemstudie in Overijssel worden toegelicht. Hierin zijn de mogelijke ontwikkelingen in het Overijsselse energiesysteem richting 2050 verkend op basis van vier nationaal ontwikkelde klimaatneutrale toekomstbeelden.
25-11-2020

Wat vinden Twentse jongeren van wind- en zonne-energie?

Het NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek onder jongeren laten uitvoeren naar hun mening over duurzame energie. De centrale vraag: Wat vinden jongeren van zonne- en windenergie? De resultaten van onze regio leest u in dit bericht.
19-11-2020

Bijeenkomst Twenteraad

Op 19 november 2020 organiseerde de Twenteraad een informatiebijeenkomst over de RES Twente voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Tijdens de bijeenkomst aandacht voor de vragen uit een eerdere bijeenkomst voor de volksvertegenwoordigers en een kijkje in de keuken bij de buren.
19-11-2020

Onder voorwaarden windturbines toestaan in Noordoost Twente

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen 18 windturbines en 12 lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie.
17-11-2020

Gesprek over zoekgebieden duurzame energie Hengelo

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere belangstellenden kunnen met experts praten over de zoekgebieden in Hengelo voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Hiervoor organiseert Hengelo digitale energiemarkten en spreekuren in het stadhuis. Of geef uw mening via het HengeloPanel.
13-11-2020

In gesprek met de omgeving

De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus en met betrokkenen vanuit verschillende achtergronden. Alle processen zijn er op gericht om samen met de omgeving invulling te geven aan de RES Twente 1.0. Een aankondiging van de komende bijeenkomsten.
13-11-2020

Aan de slag in thematafels

Momenteel werken diverse inhoudelijk betrokkenen van de partners binnen thematafels aan de invulling van de een conceptversie van de RES Twente 1.0. Zij nemen de inbreng mee uit de bijeenkomsten, maar ook van de afzonderlijke gemeenten.
10-11-2020

Subsidieregeling voor versnelling warmtenetten

Provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Er komt onder meer een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten en het Energiefonds Overijssel kan straks leningen aan warmtenetten verstrekken.
05-11-2020

Twentse onderwijsinstellingen leiden professionals op

Studenten van het ROC Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente werken samen aan oplossingen voor de energietransitie via challenge-based learning. Ook bestaande professionals kunnen hieraan meedoen.
04-11-2020

Noordoost Twente wil ook windenergie

De colleges van de gemeenten komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente met een gezamenlijk concept windbeleid. Vanaf 10 november leggen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen het windbeleid formeel ter inzage voor inwoners.
04-11-2020

Jongeren willen meedenken over energietransitie

Jongeren willen meedenken over de energietransitie. Anne Schipper overhandigde op verzoek van het Nationaal Programma het onderzoek van I&O Research namens JongRES aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.
03-11-2020

Wierden lanceert website

Gemeente Wierden lanceert de website wierdengaatvoorduurzaam.nl. Een oproep aan inwoners en ondernemers om met goede initiatieven te komen om energie duurzaam op te wekken en om energie te besparen.
29-10-2020

Bijeenkomst beslissers RES Twente 1.0

Op 29 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Mede op basis van deze inbreng gaan we vervolgstappen zetten op weg naar de RES Twente 1.0. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
29-10-2020

Noordoost Twente vraagt mening inwoners

De inwoners van gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen kunnen tot 22 november een enquête invullen over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeente.
28-10-2020

Bijeenkomst belanghebbenden RES Twente 1.0

Op 28 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst is de stand van zaken toegelicht en konden de deelnemers in subgroepen per thema de kansen en zorgen kenbaar maken. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
28-10-2020

Noordoost Twente onderzoekt oprichting duurzaam energiebedrijf

Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen - een onderzoek starten.
23-10-2020

Uitnodiging bijeenkomst belanghebbenden

Op 28 oktober 2020 vindt de bijeenkomst 'Op weg naar RES Twente 1.0' plaats voor belanghebbenden.
22-10-2020

Webinar Lokaal eigendom

Wat houdt lokaal eigendom in? Wat verwachten we van inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties? Hoe geven gemeenten lokaal eigendom vorm? Hoe draagt lokaal eigendom bij aan draagvlak onder inwoners? Bekijk hier het webinar van 22 oktober 2020 over lokaal eigendom.
13-10-2020

Verzoek om ruimte grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opgeroepen om de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied voor uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit met de Duitse buurgemeenten.
01-10-2020

Oplevering tussentijdse analyse PBL

Op 1 oktober heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een tussenanalyse opgeleverd. De regio’s willen volgens het PBL graag bijdragen aan de klimaatdoelen, maar er zijn ook knelpunten.
16-09-2020

Hengelo stelt zoekgebieden vast

Hengelo wil over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken. Daarmee kunnen 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien. De gemeente voert dit najaar het gesprek met de samenleving over deze zoekgebieden. Op 29 september praat de raad over de RES en de zoekgebieden.
11-09-2020

Een kijkje in de keuken bij ... Vennegoor installaties

Vandaag bezocht de stuurgroep RES Twente het installatiebedrijf van André Vennegoor. Zijn bedrijfspand is zelfvoorzienend op het gebied van elektrisch, gas en water. Lokale initiatieven van inwoners en ondernemers zijn medebepalend hoe we onze ambities realiseren binnen de energiestrategie.
09-09-2020

Startbijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0

Op 9 september heeft de aftrap plaatsgevonden 'Op weg naar de RES Twente 1.0'. Na de opening van voorzitter van de stuurgroep RES Twente Louis Koopman, heeft de kersverse programmamanager Jan Jaap Kolkman onder meer de gezamenlijke vertrekpunten, de tijdslijn om te komen tot de RES Twente 1.0 en de organisatie toegelicht.
09-09-2020

Twentse gemeenten nemen duurzame energie af bij Twence

Tien Twentse gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met Twence voor afname van duurzame energie uit de regio.
04-09-2020

Zonnepark bij RWZI Oldenzaal geopend

Vandaag is het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Dit zonnepark draagt bij aan de ambitie van de RES Twente om in 2030 de helft van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.
06-07-2020

Tool Energie in Twente live

Draai zelf aan de knoppen en kijk wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Hoe wekt u 1,5 TWh op aan duurzame energie?
19-06-2020

Duurzaam energie opwekken in kleinschalig landschap

Duurzaam elektriciteit opwekken met zon en wind in het kleinschalige Twentse landschap? Samen op weg.
18-06-2020

Twente wil helft van huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken

Twente wil zich ontwikkelen als warmteregio en 50% van haar huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Bekijk de ambities per gemeente.
08-06-2020

Wensen en bedenkingen op concept-RES Twente

De wensen en bedenkingen van overheidsorganisaties over de concept-RES op een rijtje.
08-06-2020

Concept-RES Twente landelijk aangeboden

Twente is één van de 30 regio’s die een concept-RES landelijk heeft aangeboden. Een belangrijke eerste stap in de energietransitie.
27-05-2020

Doorrekening concept-RES Twente

De Doorrekening concept-RES Twente beschrijft de impact van regionale plannen op de energie-infrastructuur en geeft inzicht in verschillende scenario’s.
16-04-2020

In 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken

Binnen 10 jaar wil Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken.