Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Verbinden verschillende perspectieven

De energietransitie heeft raakvlakken met diverse andere maatschappelijke opgaven die ruimtelijke invloed hebben op onze omgeving. Van september 2020 tot heden organiseert de RES Twente diverse bijeenkomsten, om de inbreng vanuit verschillende perspectieven te kunnen verzamelen en aandachtspunten te kunnen agenderen op lokaal en regionaal niveau. Vanuit de RES Twente willen we graag blijven afstemmen met vertegenwoordigers vanuit de sectoren Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap, maar ook met betrokkenen die zich bijvoorbeeld bezighouden met klimaatadaptatie.

Lokale Initiatieven Energie & Duurzaamheid

De verschillende belanghebbenden willen we graag onderling met elkaar verbinden om met elkaar in gesprek te gaan, maar vooral ook om kennis uit te wisselen. De lokale initiatiefnemers op het gebied van energie en duurzaamheid vervullen een belangrijke rol in de uitvoering van energieprojecten en vooral ook om 50% lokaal eigendom te kunnen realiseren. Natuur- en Milieu Overijssel heeft de verschillende lokale initiatiefnemers in kaart gebracht. Dit overzicht willen we de komende periode verder actualiseren. Dat doen we samen met vertegenwoordigers vanuit de Lokale Energie Initiatieven Twente.

Overzicht van lokale initiatieven energie en duurzaamheid

Jongeren en de RES Twente

De Jong RES Twente wil jongeren actief betrekken bij de energietransitie. Zij doen dat in samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK). Ook vindt afstemming plaats met het Nationaal Programma RES (NP RES) en de RES Twente.

Op 21 oktober 2020 is het onderzoeksrapport Jongeren en de energietransitie van I&O Research overhandigd aan Ed Nijpels als voorzitter van het voortgangsoverleg klimaatakkoord. In dit rapport is opgenomen hoe jongeren actief willen meedenken over de energietransitie. De resultaten uit deze regio zijn opgenomen in de factsheet Twentse jongeren en de RES.

Meer weten? Neem contact op met Piet Harlaar van de Jong RES.

Beslissers

De volksvertegenwoordigers zijn degene die de RES Twente 1.0 uiteindelijk vast gaan stellen en dus de beslissers in georganiseerd via de initiatiefgroep RES Twente.