Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Efficiënt energiesysteem

Het is van belang dat de keuzes van de RES Twente bijdragen aan een efficiënt energiesysteem. Dit betekent onder andere dat vraag en aanbod van energie zoveel mogelijk op elkaar moeten zijn afgestemd. De RES Twente streeft naar efficiënte oplossingen met een zo hoog mogelijk rendement, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Onomkeerbare keuzes en effecten worden voorkomen door:

 • Evenwichtige energiemix: voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie
  • Zonne-energie vereist hogere kosten voor netverzwaring, en 50% hogere productiekosten per kWh. Elke vervanging van zonne-energie door windenergie levert een voordeel op in het kader van de invulling van het hoekpunt kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie
 • Clustering: bronnen voor het opwekken van elektriciteit willen we bij voorkeur clusteren in het landschap
  • Bij kleine zonnevelden (< 10 ha) worden kabels deels onbenut en zijn netaansluitkosten relatief hoog. De grotere projecten worden aangesloten op stations met grotere capaciteit, waardoor er minder verzwaringen nodig zijn, kabels beter worden benut en de kosten lager zijn.
 • Bundeling van bronnen: de opwek van zonne-energie en windenergie bij elkaar
  • betere benutting kabels en aansluitkosten lager
 • Efficiëntie en kostenbesparing transport: vraag en aanbod dichtbij elkaar
  • We benutten dezelfde infrastructuur voor zowel vraag als aanbod. Bovendien betekent weinig transport ook dat minder uitbreidingen nodig zijn
 • Benutting van bestaande aansluit- en transportcapaciteit;
 • Verwarming van gebouwen via een warmtenet: Verwarming van gebouwen via een warmtenet vereist minder opwek aan duurzame elektriciteit. Het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, vereist meer elektriciteitsverbruik. Sterker nog, zonder warmtenetten, is het duurzaam opwekken van voldoende elektriciteit niet mogelijk.

Verschuiving verhouding mix wind/zon

Vanuit systeemefficiëntie is het wenselijk om de verhouding tussen wind- en zonne-energie om te buigen naar 60/40, omdat:

 • de energie-infrastructuur efficiënter wordt benut en minder investering nodig is;
 • minder subsidie nodig is voor het dekken van de onrendabele top (de kostprijs van windenergie is lager, dan die van zonne-energie);
 • dit bijdraagt aan de stabiliteit van ons energiesysteem;
 • het opwekken van windenergie beter gecombineerd kan worden met agrarisch grondgebruik.

De kosten voor opwek via meer zonne-energie dan windenergie zijn aanzienlijk hoger. De gemeenten die geen windenergie gebruiken, zorgen ook voor een hogere energierekening in gemeenten waar juist wel aandacht is voor een goede mix van wind- en zonne-energie. In de subregionale aanpak moet de optimalisatieslag plaatsvinden en streeft de RES Twente op regionaal niveau naar een verschuiving in de verhouding van de mix voor wind/zon richting 60/40%.

Netcapaciteit

De maatschappelijke kosten voor de energietransitie, het ruimtebeslag en de benodigde tijd in de uitvoering is fors. Door in te zetten op systeemefficiëntie zijn besparingen mogelijk. Met de adviezen ten aanzien van de systeemefficiëntie kan een RES-regio sturen op keuzes die bijdragen aan een uitvoerbare en betaalbare RES. De netbeheerders hebben begin 2021 een impactanalyse afgerond, die beter zicht geeft op de benodigde investeringen in de netcapaciteit. De analyse wijst uit: in 2030 kan het net er klaar voor zijn, maar dan moeten we de komende jaren slim investeren én kiezen voor de juiste zoeklocaties.