Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Monitor RES Twente

Op weg naar de RES Twente 2.0 bewaken we de voortgang met dashboards. We richten ons daarbij op:Op 29 september 2022 vond de laatste update plaats, op basis van data van het CBS/RVO/Klimaatmonitor en de Twentse gemeenten.

Aan de pijplijnprojecten is per fase én type project een slagingskans toegevoegd, zoals landelijk is gevraagd door het Nationaal Programma RES. Ook voor eerdere peilmomenten zijn deze toegepast.

De omvang van de pijplijn in Twente is hierdoor ongeveer gehalveerd. Dat betekent niet dat het aantal projecten is afgenomen, maar dat de monitor een betere weergave geeft van de te realiseren werkelijkheid.

Deze monitor is ontwikkeld en uitgevoerd door Kennispunt Twente in opdracht van de RES Twente. Doorontwikkeling vindt nog steeds plaats. De volgende update volgt in het voorjaar van 2023.


Wat willen we bereiken?


In juli 2023 wordt de RES Twente 2.0 vastgesteld. Dat gebeurt door alle colleges, gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

In dat document komt te staan hoe de Twentse RES-partners samen invulling geven aan het eerder ingediende bod: de opwek van 1,5 TWh aan duurzame elektriciteit in de regio en de totstandkoming van een regionaal warmtenet.

Wat staat er in de RES 2.0?

Het gaat in de RES 2.0 onder meer om concretere zoekgebieden voor windenergieprojecten en grootschalige zonnevelden in Twente. Ook gaat het om de voortgang van grootschalige opwek van duurzame energie op daken.

Aan de programmeertafel wordt invulling gegeven aan de verzwaring van het netwerk. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionale warmtestructuur voor Twente, met een onderzoek naar een stedelijk warmtenet en de productie van biogas/groengas.

Verder worden de resultaten van regionale participatie verwerkt in de RES 2.0. Thema's als lokaal eigendom, koppelkansen en een toekomstbeeld vanuit de Twentse Energieagenda krijgen een plek in de RES 2.0.

Lees meer over de gezamenlijke ambities Twente

Werkkaart

Op dit moment zijn enkele zoekgebieden (in concept) vastgesteld. In een werkkaart geven we de stand van zaken weer voor zover de zoekgebieden bekend zijn. In deze kaart zijn ook de belangrijkste landschapstypen uit het advies van HNS Landschapsarchitecten verwerkt. De werkkaart is in ontwikkeling. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat dit een weergave is van het werkproces waar we ons in bevinden.

Lees meer over de stand van zaken per gemeente: