Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is de mate waarin bij ontwikkelingen tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van gebouwen en/of gronden. In de concept-RES Twente (d.d. 16/04/20) hebben we afgesproken dat we bij:

 • De uitwerking van de plannen voor zonne- en windenergie rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving, door in te zetten op:
  • Gebruikswaarde: meervoudig ruimtegebruik, door de energie-opgave te koppelen aan andere relevante maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, natuur, landbouw, en/of projecten zoals infrastructuur;
  • Belevingswaarde: aansluiting bij gebiedskenmerken of het creëren van een nieuwe landschappelijke structuur, we gaan verrommeling tegen en hanteren regionale ruimtelijke kaders hanteren voor een samenhangend beleefbaar landschap;
  • Toekomstwaarde: omkeerbaarheid, toekomstvastheid en blijvende kwaliteitsverbetering.
 • Het opwekken van elektriciteit uitgaan van een voorkeursvolgorde, te weten:
 1. Meervoudig ruimtegebruik; zon op dak wordt maximaal gestimuleerd. Bij zon op land wordt een combinatie gezocht met andere relevante maatschappelijk opgaven.
 2. Monofunctioneel wind op land.
 3. Monofunctioneel zon op land en op water.

Van belang is verder dat de provincie Overijssel voor de inpassing van zonnevelden in het landschap de handreiking zonnevelden van de provincie Overijssel (d.d. 21/04/20) heeft opgesteld. Deze handreiking is gebaseerd op de regels voor ruimtelijke ontwikkeling in de provinciale Omgevingsverordening en geeft daarmee scherpte aan de toepassing van de verordening. Op verzoek van Provinciale Staten is provincie Overijssel momenteel ook een handreiking voor wind en een windladder aan het realiseren.

Voorstudies

Gemeenten hebben bij de uitwerking van het aspect ruimtelijke kwaliteit in hun plannen bovendien gebruik kunnen maken van: