Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Participatie

Betrokkenheid neemt toe naarmate een initiatief concreet in de eigen leefomgeving komt. Alle Twentse gemeenten geven op eigen wijze invulling aan participatie bij concrete initiatieven en bij de totstandkoming van het lokale energiebeleid.

In de concept-RES Twente zijn de ambities van de gemeenten opgenomen om uiteindelijk gezamenlijk 1,5 TWh aan elektriciteit op te kunnen wekken en ons te ontwikkelen tot een warmteregio. Het bod uit deze concept-RES Twente is een uitnodiging voor het maatschappelijke gesprek. Uitkomsten van dat gesprek gaan mee in de keuzes voor de RES 1.0. Bestuurders vragen in dat maatschappelijke gesprek aandacht en ruimte voor de ‘milde middenstem’ en de betrokkenheid van jongeren.

Maatschappelijke dialoog

Eind oktober hebben de startbijeenkomsten plaatsgevonden voor belanghebbenden en beslissers (raadsleden, AB-leden waterschappen en Statenleden). Hierin is een toelichting gegeven over het proces om te komen tot de RES Twente 1.0. op 1 juli 2021.

In deze fase gaan we aan de slag om de zoekgebieden medio 2021 vast te kunnen stellen. Daarbij houden we rekening met het afwegingskader:

  • onze ambities: het bod
  • ruimtelijke kwaliteit
  • maatschappelijke acceptatie
  • kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie (is de RES Twente 1.0 haalbaar en betaalbaar?)

In afstemming met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers bepalen we welke zoekgebieden geschikt zijn voor het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte. Voor het denkkader en het maatschappelijk gesprek hanteren we uitgangspunten, zoals de energiemix, clustering en bundeling van bronnen.

De uitgangspunten komen voort uit de concept-RES Twente (d.d. 16/04/20) en de handreiking zonnevelden van de provincie Overijssel (d.d. 21/04/20), maar ook uit onderzoeksrapporten.

We verwachten dat de onderzoeksrapporten de inwoners helpen om de gezamenlijke afwegingen te maken, samen de voor- en nadelen vanuit verschillende perspectieven te inventariseren en met elkaar het gesprek te voeren om tot een voorstel te komen.

Tool Energie in Twente: draai zelf aan de knoppen!

Wat gebeurt er als de ene gemeente minder windturbines inzet, dan in het concept bod staat en juist meer hectares zonnevelden realiseert? Of wat is het effect als er op alle fronten meer wordt ingezet op het opwekken van duurzame energie? Dan heeft dat effect op de hele regio Twente. Om dat inzichtelijk te maken, is een tool ontwikkeld, waarbij u zelf aan de knoppen draait.

Verzet zelf de schuifjes en u ziet direct wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Maar let op! De mogelijkheden voor het realiseren van windturbines, dorpsmolens, zonnevelden en zon op dak zijn van meer factoren afhankelijk en verschilt per gemeente. Deze tool is bedoeld voor meer inzicht. Het gesprek met de omgeving vindt de komende periode plaats.

Het openen van de link kan in Google Chrome, Mozilla of Safari.

Draai zelf aan de knoppen met deze energietool!

Informeren en betrekken volksvertegenwoordigers

De initiatiefgroep RES Twente zet zich in om de raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen en de Statenleden goed te informeren en betrekken over de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Dit is van belang, omdat deze volksvertegenwoordigers in mei/juni 2021 een besluit moeten nemen over de RES Twente 1.0. Bijna iedere gemeente heeft een contactpersoon binnen de initiatiefgroep RES Twente.

Lees meer over de initiatiefgroep RES Twente in het interview met Janice Meerenburgh en Monique van Saane.

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefgroep RES Twente.

Wensen en bedenkingen

De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten.