Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Participatie

Betrokkenheid neemt toe naarmate een initiatief concreet in de eigen leefomgeving komt. Alle Twentse gemeenten geven nu al op eigen wijze invulling aan participatie bij concrete initiatieven en bij de totstandkoming van het lokale energiebeleid. Met de concept-RES Twente wordt het Klimaatakkoord concreter. Dit concept bod is een uitnodiging voor het maatschappelijke gesprek. Uitkomsten van dat gesprek gaan mee in de keuzes voor de RES 1.0. Bestuurders vragen in dat maatschappelijke gesprek aandacht en ruimte voor de ‘milde middenstem’ en de betrokkenheid van jongeren.

Samen met gemeenten worden daarvoor verschillende instrumenten ingezet, zoals:

  • Voorlichtingsmateriaal om in te zetten voor de eigen gemeentelijke kanalen (zoals een uitlegvideo en begrijpelijke teksten)
  • Swipocratie: een app zodat gemeenten jongeren op eigen wijze kunnen bevragen over de RES
  • Burgerenquêtes
  • Website voor bestuurders en raadsleden met achtergrondinformatie over de verkenning en gemeentelijke factsheets
  • Interactieve app voor bestuurders en raadsleden met bouwstenen van de RES Twente
  • Inhoudelijke ondersteuning bij activiteiten in de gemeente (gebiedsgesprek, meepraatavonden etc.)
  • Gebiedsateliers voor de verkenning van de opwek langs de A35

Wensen en bedenkingen

De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten.

Tool Energie in Twente: draai zelf aan de knoppen!

Wat gebeurt er als de ene gemeente minder windturbines inzet, dan in het concept bod staat en juist meer hectares zonnevelden realiseert? Of wat is het effect als er op alle fronten meer wordt ingezet op het opwekken van duurzame energie? Dan heeft dat effect op de hele regio Twente. Om dat inzichtelijk te maken, is een tool ontwikkeld, waarbij u zelf aan de knoppen draait.

Verzet zelf de schuifjes en u ziet direct wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Maar let op! De mogelijkheden voor het realiseren van windturbines, dorpsmolens, zonnevelden en zon op dak zijn van meer factoren afhankelijk en verschilt per gemeente. Deze tool is bedoeld voor meer inzicht. Het gesprek met de omgeving vindt de komende periode plaats.

Het openen van de link kan in Google Chrome, Mozilla of Safari.

Draai zelf aan de knoppen met deze energietool!