Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Zoekgebieden

Gemeenten zijn aan de slag met de vormgeving van het lokale beleid en hebben zoekgebieden voor grootschalige opwek bekend gemaakt, uitsluitingsgebieden aangewezen of faciliteren energieprojecten vanuit de samenleving. Gemeenten volgen hun eigen werkwijze en tempo. De zoekgebieden worden subregionaal afgestemd met de partners, regionale belanghebbenden en de inwoners uit deze subregio.

Belangrijk om te weten: Wat zijn de uitgangspunten?

Om te komen tot de zoekgebieden is het van belang om te weten, dat:

  • Zon op dak (> 300 vierkante meter) onze eerste voorkeur heeft, maar alleen met zon op dak kunnen we onze doelen niet halen.
  • Wind levert meer rendement dan zonne-energie. Bovendien neemt een windturbine minder ruimte in beslag dan zonnevelden. Zo levert 1 windturbine hetzelfde op als circa 8 tot 15 hectare zonnevelden (afhankelijk van de hoogte en het vermogen van de windturbine).
  • Windturbines zijn veel zichtbaarder in het landschap (ook van ver) en dat roept reacties op in de omgeving. Wij houden rekening met behoud van de landschappelijke kwaliteit. In het proces is veel aandacht voor landschappelijke inpassing, zowel bij zonnevelden als windturbines. Het advies van HNS landschapsarchitecten gebruiken we als leidraad. Dit is ook de basis voor behoud van ruimtelijke kwaliteit in de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel. Vanwege de grootte is het volledige rapport in twee delen beschikbaar:
  • Vanuit kosteneffectiviteit en systeemefficiĆ«ntie is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheden om aan- en afvoer aan te sluiten op het net. Als grootschalige opwek van wind- en zonne-energie geclusterd wordt en nabij een redelijke afstand van een netwerkstation wordt ontwikkeld, dan is het mogelijk om extra te investeren, omdat de opwek rendabel is. Kleinschalige en versnipperde opwek is niet wenselijk vanuit de ruimtelijke kwaliteit, maar ook niet voor een haalbaar en betaalbaar energienetwerk.
  • Bij het vinden van de zoeklocaties voor windturbines houden we rekening met de afstand tot de bebouwde kom. Hiervoor volgen we de landelijke normen.
  • Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de infrastructuur langs snelwegen, waterwegen en spoorlijnen te benutten als zoeklocaties voor zon en wind. Hiervoor is veel draagvlak in de samenleving.

Afwegingskader

Bij het vinden van de zoekgebieden, wordt rekening gehouden met het afwegingskader RES Twente. Lees meer over:

Werkkaart RES Twente

De gemeenten volgen elk een eigen werkwijze en snelheid om te komen tot het vinden van zoekgebieden. Op dit moment zijn enkele zoekgebieden (in concept) vastgesteld. In een werkkaart geven we de stand van zaken weer voor zover de zoekgebieden bekend zijn. In deze kaart zijn ook de belangrijkste landschapstypen uit het advies van HNS Landschapsarchitecten verwerkt.

De werkkaart is in ontwikkeling en inhoudelijk vinden de komende periode mogelijk wijzigingen plaats vanwege beleid en visies die lokaal worden vastgesteld. We stellen de werkkaart ter beschikking, maar het is van groot belang dat u zich realiseert dat dit een weergave is van het werkproces waar we ons in bevinden.

Welke zoekgebieden zijn vastgesteld?

Op dit moment zijn de zoekgebieden vastgesteld voor:

De colleges van de gemeenten van Noordoost Twente hebben een concept windbeleid vastgesteld. Na verwerking van reacties nemen de afzonderlijke gemeenteraden een besluit over het windbeleid.

De gemeenteraad van Enschede heeft een nota van uitgangspunten vastgesteld met kansgebieden. Daarnaast heeft de Energievisie van Enschede ter inzage gelegen, maar deze is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor gemeenten waar de zoekgebieden wel al zijn vastgesteld, worden de gesprekken gevoerd over de verdere invulling van het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, lokaal eigendom en gezamenlijke inzet besparing.