Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
21-03-2022

Tussenstand RES Twente

Het co├Ârdinatieteam van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente heeft, op verzoek van de bestuurlijk trekker van de RES Twente, Louis Koopman, de ┬┤Tussenstand op weg naar RES Twente 2.0┬┤ opgesteld. Deze tussenstand is tevens bedoeld als inbreng voor de toekomstige coalitieakkoorden voorjaar 2022. Uitgangspunt voor deze tussenstand zijn de doelen, zoals vermeld in de RES Twente 1.0..

In de tussenstand is opgenomen waar we nu staan als het gaat om de realisatie van de hoofddoelstellingen:

- Duurzame opwek elektriciteit: 1,5 TWh met zonne-energie en windenergie in 2030

- Regionale Structuur warmte: optimale benutting van warmtebronnen en een warmte-infrastructuur in 2030

Oproep

De urgentie van de energietransitie in Twente, maar ook in de rest van Nederland, wordt steeds groter door onder andere de versnelling van de klimaatverandering en de oorlog tussen Rusland en Oekraine. Echter, het proces om de gezamenlijke doelen te realiseren, verloopt te langzaam.

We vragen de inzet van gemeenten om:

- Op lokaal niveau keuzes te maken, beleid te maken voor het realiseren van duurzame opwek elektriciteit met een goede verhouding van wind/zon en te zorgen dat gebouwen aan kunnen sluiten op een duurzame warmtebron. Ook als is dat geen eenvoudige opgave

- Voor zowel de elektriciteitsopgave, als de warmteopgave, om dit samen met de inwoners en ondernemers te doen en minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren.

- Collectieve oplossingen op wijkniveau breder uit te rollen en door te vertalen naar andere wijken en gemeenten.

Actief deelnemen aan afstemming

Verder vragen we partners om actief deel te nemen aan afstemming en optimalisatie:

- Op regionaal niveau een optimalisatieslag te realiseren door afstemming tussen (buur)gemeenten, de RES Twente, waterschap en provincie, een open vizier voor andere maatschappelijke opgaven en ruimte voor dialoog vanuit verschillende perspectieven.

- Om de opgave te kunnen realiseren is afstemming nodig met de netbeheerders.

- Geef aan wat nodig is om extra inzet te leveren om de doelen op regionaal niveau alsnog te realiseren.

- Gebruik de Lokale Energie Initiatieven als buitenboordmotor. Zij kunnen en willen helpen.

Lees meer in de Tussenstand RES Twente