Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Samen de stap maken

 • 2015

  Internationaal Klimaatakkoord Parijs
 • juni 2019

  Klimaatakkoord Nederland
 • juli 2020

  Concept RES Twente
 • juli 2021

  RES 1.0: strategische koers
 • december 2021

  Transitievisies Warmte
 • 2021 - 2023

  Samen aan de slag
 • juli 2023

  RES Twente 2.0
 • 2030

  1,5 TWh en Regionale Structuur Warmte
 • 2050

  Klimaatneutraal

Tijdpad RES Twente 2.0

31 03 2022 - Concept tussenstand RES Twente 2.0
01 07 2022 - Tussenstand RES Twente 2.0
01 07 2023 - Ontwerp RES Twente 2.0
Bekijk meer agendapunten

Niets doen is geen optie. Doe je mee?

Klimaatverandering, het raakt ons allemaal. Technologische ontwikkelingen hebben ons welvaart en welzijn gebracht. Helaas versnelt hierdoor ook de klimaatverandering en de effecten ervan. Samen moeten we aan de slag om de CO2 uitstoot te verminderen.

Pittige opgave

Het is een pittige opgave. We nemen nu maatregelen, zodat we in 2030 voldoende energie beschikbaar hebben om bijvoorbeeld te fietsen, autorijden, bellen, woningen te verwarmen en gebruik te maken van apparaten die ons leven een stuk makkelijker maken. Maatregelen die vragen om ruimte, die ook nodig is voor andere opgaven. Bovendien willen we onze unieke leefomgeving behouden om in te wonen, werken en recreëren. En, we willen de energie betaalbaar houden.

Onze ambitie

Door duurzame opwek elektriciteit en gebouwen aardgas vrij te verwarmen, draagt de energietransitie een steentje bij. In 2030 moet er voldoende wind- en zonne-energie zijn in Twente én zijn bestaande en nieuwe warmtenetten met elkaar verbonden, zodat we beschikbare warmtebronnen optimaal benutten. Ook vragen we onze inwoners en ondernemers om energie te besparen, want wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Onze belofte

Met een brede blik en met oog voor ieders perspectief, kijken we over onze eigen grenzen heen. We houden rekening met de argumenten van voor- en tegenstanders en luisteren naar de milde meerderheid. We gaan in gesprek over de zorgen van inwoners, over gezondheid en behoud van het landschap. Daar waar kan, zetten we technieken in om te optimaliseren. We creëren win-win situaties. Voor onze inwoners, ondernemers, natuur, historisch landschap én onze leefbaarheid.

Onze kansen

De energietransitie draagt bij aan een gezondere leefomgeving. Maar deze leefomgeving zal door de maatregelen ook veranderen. Hoewel er zorgen zijn bij inwoners, zien wij kansen om bij te dragen aan andere maatschappelijke opgaven die op ons af komen, voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen en vooral een betaalbare wijze om onze Twentse samenleving te voorzien van voldoende elektriciteit en warmte.

Verbinden perspectieven

Met een gebiedsgerichte aanpak, brengen we perspectieven bij elkaar en vinden we slimme combinaties. We betrekken inwoners, bedrijven, specialisten, kennisinstellingen en belangenorganisaties bij de uitwerking van de strategische koers. Alleen samen ontstaan de beste oplossingen. Niet vanuit uw achtertuin, maar met een breed vizier.

Voortbouwen op lokale initiatieven

Er gebeurt al ontzettend veel in de regio om samen de stap te maken om duurzame energie op te wekken en alternatieven voor warmte te vinden. Kijkt u mee?

Platform Energie van Noord Oost Twente
Coöperatie Enschede Energie
Zonnepark Oosterweilanden in Twenterand
Ster in samen duurzaam in Haaksbergen
Zonnepark de Groene Weuste

De meest gestelde vragen

Inspraak en besluitvorming Wat gebeurt er als we geen regionale energiestrategie maken in de regio?
Inspraak en besluitvorming Wat is de tijdsplannning?
Inspraak en besluitvorming Hoe wordt de omgeving betrokken?
Ruimtelijke kwaliteit en Systeemefficiëntie/Kosteneffectiviteit Hoe behouden we de ruimtelijke kwaliteit?
Inspraak en besluitvorming Hoe wordt lokaal eigendom vormgegeven?