Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Samen de stap maken

 • 2015

  Internationale Klimaatafspraken van Parijs
 • 2018

  Verkennen van de mogelijkheden
 • juni 2019

  Klimaatakkoord Nederland
 • 1 oktober 2020

  Concept RES Twente gereed
 • oktober 2020 - juni 2021

  Participatie met de samenleving
 • vanaf oktober 2020

  Doorrekenen PBL
 • 1 juli 2021

  RES 1.0 gereed

Agenda Twente

10 07 Oplevering RES Twente 1.0
29 09 Startup Op weg naar RES Twente 2.0
31 12 Deadline oplevering Transitievisies warmte door gemeenten
Bekijk meer agendapunten

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente?

49% CO-2 besparen in 2030: dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord. In de concept-RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan deze doelstelling.

Wie stelt de concept-RES op?

De concept-RES Twente is opgesteld door inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de netbeheerders Enexis en Coteq, de Twentse woningcorporaties, Twence en Universiteit Twente.

De bouwstenen voor Twente

De Energiestrategie Twente verkent de kansen voor de regio in verschillende werkgroepen. De werkgroepen leveren bouwstenen waarmee minimaal 1,5 TWh aan energie opgewekt kan worden. Hoe kan elke gemeente bijdragen tot het totale bod voor Twente?

Download hier de concept-RES

In de concept-RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage hoe Twente bij wil dragen aan 49% CO-2 besparen in 2030. Download hieronder de concept-RES Twente.

Wat staat in de regionale energiestrategie Twente?

In de strategie staat beschreven hoeveel windturbines, zonneparken, kleine windmolens en zon op dak gerealiseerd kan worden. En ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Waar staan we in het proces?

In de periode van juni 2020 tot maart 2021 staat het informeren en betrekken van de samenleving centraal. Per gebied werken gemeenten locaties en mogelijkheden uit voor de opwek van zon- en windenergie. En er worden in Twente afspraken gemaakt over de inzet van beschikbare warmtebronnen. Van maart tot en met juni 2021 vindt de besluitvorming gefaseerd plaats.

Voortbouwen op lokale initiatieven

Er gebeurt al ontzettend veel in de regio om samen de stap te maken om duurzame energie op te wekken en alternatieven voor warmte te vinden. Kijkt u mee?

Platform Energie van Noord Oost Twente
Coƶperatie Enschede Energie
Zonnepark Oosterweilanden in Twenterand
Ster in samen duurzaam in Haaksbergen
Zonnepark de Groene Weuste

De meest gestelde vragen

Inspraak en besluitvorming Wat gebeurt er als we geen regionale energiestrategie maken in de regio?
Inspraak en besluitvorming Wat is de tijdsplannning?
Inspraak en besluitvorming Hoe wordt de omgeving betrokken?
Ruimtelijke kwaliteit en Systeemefficiƫntie/Kosteneffectiviteit Hoe behouden we de ruimtelijke kwaliteit?
Inspraak en besluitvorming Hoe wordt lokaal eigendom vormgegeven?