Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Samen de stap maken

 • 2015

  Internationale Klimaatafspraken van Parijs
 • 2018

  Verkennen van de mogelijkheden
 • juni 2019

  Klimaatakkoord Nederland
 • 1 oktober 2020

  Concept RES Twente gereed
 • oktober 2020 - juni 2021

  Participatie met de samenleving
 • vanaf oktober 2020

  Doorrekenen PBL
 • 1 juli 2021

  RES 1.0 gereed

Agenda Twente

09 09 Startbijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0 (ambtelijk)
23 10 Bestuurlijke bijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0
28 10 Bijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0 belanghebbenden en geïnteresseerden
29 10 Bijeenkomst RES Twente voor volksvertegenwoordigers
Bekijk meer agendapunten

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente?

49% CO-2 besparen in 2030: dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord. In de concept-RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan deze doelstelling.

Wie stelt de concept-RES op?

De concept-RES Twente is opgesteld door inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de netbeheerders Enexis en Coteq, de Twentse woningcorporaties, Twence en Universiteit Twente.

De bouwstenen voor Twente

De Energiestrategie Twente verkent de kansen voor de regio in verschillende werkgroepen. De werkgroepen leveren bouwstenen waarmee minimaal 1,5 TWh aan energie opgewekt kan worden. Hoe kan elke gemeente bijdragen tot het totale bod voor Twente?

Download hier de concept-RES

In de concept-RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage hoe Twente bij wil dragen aan 49% CO-2 besparen in 2030. Download hieronder de concept-RES Twente.

Wat staat in de regionale energiestrategie Twente?

In de strategie staat beschreven hoeveel windturbines, zonneparken, kleine windmolens en zon op dak gerealiseerd kan worden. En ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Waar staan we in het proces?

Op dit moment zijn deskundigen in Twente hard aan het werk om de concept-RES voor Twente vorm te geven. Deze moet 1 oktober 2020 gereed zijn. Daarna gaat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) alle bijdragen van de 30 RES-regio’s in Nederland doorrekenen. Wat gebeurt daarna?

Voortbouwen op lokale initiatieven

Er gebeurt al ontzettend veel in de regio om samen de stap te maken om duurzame energie op te wekken en alternatieven voor warmte te vinden. Kijkt u mee?

Platform Energie van Noord Oost Twente
Energiecoöperatie Buitengebied Enschede
Zonnepark Oosterweilanden in Twenterand
Ster in samen duurzaam in Haaksbergen
Zonnepark de Groene Weuste

De meest gestelde vragen

Inspraak en besluitvorming Wat gebeurt er als we geen regionale energiestrategie maken in de regio?
Inspraak en besluitvorming Wat is de tijdsplannning?
Inspraak en besluitvorming Hoe wordt de omgeving betrokken?
Gebouwde omgeving (warmte) Wat zijn de gevolgen voor de energietransitie als de SDE subsidie wordt stopgezet?
Ruimtelijke kwaliteit en Systeemefficiëntie/Kosteneffectiviteit Hoe behouden we de ruimtelijke kwaliteit?