Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Wat is de tijdsplannning?

Ga terug

Vanaf eind maart tot half april wordt het voorstel voor de concept RES Twente besproken en behandeld in de dagelijks besturen (Colleges van B&W, besturen waterschappen en Gedeputeerde Staten) in Twente.

1 juni 2020: de concept RES wordt aangeboden aan de NPRES, door alle 30 regio’s. Dit is het eerste voorstel voor de bijdrage aan de duurzame opwek van energie in 2030.

15 april 2020 – juni 2021: De betrokken Twentse gemeenten gaan in gesprek met haar inwoners, bedrijven, instellingen over de concept-RES.

Met de terugkoppeling die de RES-regio Twente ontvangt en met de input van het Planbureau voor de Leefomgeving, wordt daarna gewerkt aan een definitieve RES Twente 1.0. Die moet op 1 juli 2021 vastgesteld zijn door de 14 gemeenteraden, provinciale staten en de algemene besturen van de waterschappen.

Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraden, provinciale staten en de waterschappen. En de betrokken Twentse gemeenten blijven in gesprek met haar inwoners, bedrijven, instellingen over de concept-RES.

1 juli 2021: Definitieve RES Twente

Hierna wordt de Regionale Energiestrategie Twente elke twee jaar herzien.