Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
08-06-2020

Wensen en bedenkingen op concept-RES Twente

Twente is één van de 30 regio’s die haar concept-RES heeft aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten. De afgelopen periode zijn de wensen en bedenkingen over de concept-RES verzameld. Deze zijn op hoofdlijnen samengevat en als bijlage bij de concept-RES meegestuurd naar het Nationaal Programma RES. Onder aan deze pagina vindt u de ontvangen wensen en bedenkingen per overheidsorganisatie.

Het concept RES Twente beschrijft welke mogelijkheden er zijn om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. Maar ook hoe Twente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij woningen en gebouwen kan verwarmen. "Dit is een belangrijke eerste stap in een energiestranisitie die impact zal hebben op de manier waarop we wonen, werken en leven", zegt Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente.

Meedenken in 2020

Het komende jaar wordt het concept uitgewerkt in de RES Twente 1.0. deze moet op 1 juli 2021 gereed zijn. Daarvoor zoeken de samenwerkende overheden nadrukkelijk afstemming met inwoners van de diverse gemeenten, maar ook met belangenorganisaties en andere betrokkenen en geïnteresseerden. De komende tijd zetten gemeenten participatietrajecten op om tot de RES Twente 1.0 te komen. Wilt u meedenken over RES Twente? Meld u aan via energiestrategie@regiotwente.nl.

Lees meer over deze belangrijke mijlpaal in het interview met voorzitter van de stuurgroep RES Louis Koopman

Hieronder kunt u de wensen en bedenkingen van de verschillende fracties per gemeente en provincie nalezen. Niet elke gemeente of fractie of waterschap heeft nog reactie gegeven. In de loop van de tijd kan dit overzicht dus nog worden aangevuld.

Almelo

Christen Unie fractie Almelo

Borne

Motie gemeenteraad concept RES

Motie concept RES unaniem aanvaard

Fractie VVD Borne

Fractie SP Borne

Fractie Nu Borne

Fractie GB90 Borne

Fractie D66 Borne

Dinkelland

VVD Gemeentebelangen fractie Dinkelland

VVD fractie Dinkelland

Lokaal Dinkelland

GL fractie Dinkelland

CDA fractie Dinkelland

College Dinkelland

Enschede

Verzamelde reacties Enschede

Begeleidende brief Enschede verzamelde reacties

Haaksbergen

Fractie VVD Haaksbergen

Hellendoorn

Fractie Lokaal Hellendoorn

Hengelo

Verzamelde reacties Hengelo

Hof van Twente

Pvd A fractie Hof van Twente

GB fractie Hof van Twente

D66 fractie Hof van Twente

CDA fractie Hof van Twente

Hof van Twente unaniem aangenomen motie

Hof van Twente unaniem aangenomen motie na wijziging

Verslag extra raadsvergadering Hof van Twente 200520

Losser

College Losser

College Losser II

VVD fractie Losser

Pvd A fractie Losser

D66 fractie Losser

Burgerforum fractie Losser

Tubbergen

VVD Gemeentebelangen fractie Tubbergen

Pvd A fractie Tubbergen

CDA fractie Tubbergen

Collegeadvies Tubbergen

Tubbergen bijlage 2 bij collegevoorstel

Tubbergen bijlage 1 bij collegevoorstel

Twenterand

Fractie VVD Twenterand

Fractie SGP Twenterand

Fractie Pvd A Groen Links Twenterand

Fractie GBT Twenterand

Wierden

VVD fractie Wierden

PPW fractie Wierden

NEW fractie Wierden

Christen Unie fractie Wierden Enter

Provincie Overijssel

PS brief beantwoording reacties