Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Waarom is samenwerking tussen de RES-partners van belang?

Ga terug

We kunnen alleen onze ambities realiseren als we het samen doen. Dat wil zeggen: Overheid, energieleveranciers, maar ook inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale initiatiefnemers en andere betrokkenen maken ‘Samen de stap’ om bij te dragen aan het klimaatakkoord.

Samenwerking tussen gemeenten

Iedere gemeente volgt een eigen tempo in de besluitvorming en de inspraak. De zoekgebieden worden lokaal vastgesteld en ook beleid op het gebied van wind of zon en de energievisie worden op lokaal niveau vastgesteld. Daar is de gemeenteraad bij betrokken. Het kan zijn in dit stadium dat een gemeente nog geen zoekgebieden heeft vastgesteld of geen beleid heeft vastgesteld voor zon en/of wind.

Afstemming met de buurgemeenten is van belang, om invulling te geven aan de grensgebieden. In verschillende situaties is het mogelijk dat om gezamenlijk op te trekken en samen tot een betere oplossing te komen. Samen kunnen we concentratiegebieden beter vormgeven en versnippering tegen gaan. Ook is het van belang om buurgemeenten te informeren over ontwikkelingen binnen de eigen gemeente, omdat bijvoorbeeld windenergie ook zichtbaar is over de grenzen van de gemeenten.

Bovendien doorlopen gemeenten allen een vergelijkbaar proces en kunnen we van elkaar leren.

Samenwerking met Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De lokale initiatiefnemers kunnen een belangrijke rol spelen om invulling te geven aan de uitvoering van het energiebeleid en de verduurzaming. Als ze nu al worden betrokken, werpt dat in een later stadium de vruchten af. Bovendien is er veel kennis bij deze groepen aanwezig, door hun intrinsieke motivatie.

Daarnaast moeten we binnen de RES lokaal eigendom verder invullen. Ook hiervoor kan kennis worden ingezet vanuit de lokale initiatieven om dit verder vorm te geven.

Lokale initiatiefgroepen zoeken onderlinge samenwerking en willen we ook vanuit de RES Twente met elkaar verbinden. Afstemming met is van belang, om invulling te geven aan de grensgebieden en samen tot een betere oplossing te komen. Concentratiegebieden kunnen samen beter worden vormgeven en versnippering kunnen we tegengaan. Bovendien doorlopen kunnen de lokale initiatieven van elkaar leren en elkaar versterken.

Samenwerking met Duitsland

Twente grenst voor een groot deel aan Duitsland. De ontwikkelingen in het grensgebied hebben dan ook invloed op ons zichtveld. Maar er zijn ook kansen om elektriciteit onderling uit te wisselen. Zo kan door samenwerking met Duitse buurgemeenten de problemen met de netcapaciteit verminderen, kunnen we de energietransitie in de grensgebieden versnellen en dragen we bij aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik. Om deze samenwerking mogelijk te maken is aanpassing van de wet nodig. Vooruitlopend op een wetswijziging vragen de betrokken provincies en gemeenten om experimenteerruimte.

Op 18 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid de (gewijzigde) motie aangenomen, waarin het kabinet wordt opgeroepen in overleg te treden met de betrokken provincies in de grensregio die hebben aangegeven experimenteerruimte te wensen voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten en te bezien of hier afspraken met buurlanden over gemaakt kunnen worden.