Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar bouwstenen

Zon & wind langs rijkswegen

Een deel van de inwoners vindt de ruimte rond Rijkswegen (A1, A35, N35, N36 en N18) de beste keuze voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Dit is onderzocht in de Twentse Energie Strategie (TES) in 2018. Het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie langs Rijkswegen is volgens studies haalbaar en biedt kansen voor Twente. Omdat er naast voldoende opwekpotentieel ook veel maatschappelijk draagvlak voor is.

Landschappelijke inpassing

De Rijkswegen lopen door het karakteristieke Twentse landschap en bieden veel kansen voor grootschalige energie-opwek door aan te sluiten op het landschappelijk patroon en de bestaande infrastructuur. Door kansrijke locaties te clusteren met minder kansrijke locaties is de haalbaarheid te verbeteren. De ligging van de locaties langs een langgerekte zone kan namelijk belemmerend werken voor het aansluiten op het energienetwerk. Wind en zon langs de Rijkswegen bieden technisch veel potentieel. In 2020 starten gebiedsateliers voor de verkenning van de pilot A35 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat. Daarmee wordt een volgende stap in het ontwerp gezet.

Wat levert zon en wind langs rijkswegen op?

Als Twente ervoor kiest om grootschalig energie op te wekken langs de A1, A35, N35, N36 en N18 is het haalbare opwekpotentieel circa 360 GWh per jaar. Dit is in de variant waarbij zonnepanelen worden geplaatst langs de wegen. Als daarnaast gekozen wordt voor opwek langs Rijkswegen met windturbines dan kan dit potentieel verder oplopen. Een variant met 40 windmolens langs de Twentse wegen levert een opbrengst van 310 GWh.

Downloads

De bouwsteen Zon & Wind langs Rijkswegen is uitgebreid geschreven in een documentstudie. Hiernaast kun je dit document downloaden.

Bouwsteen Document Zon en wind langs rijkswegen