Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar bouwstenen

Biomassa & biogas

Het potentieel van biomassa en biogassen in Twente is groot. Om een beeld te geven kunnen in theorie in Twente 140.000 woningen met biogassen en verbrandbare biomassa verwarmd worden. Dat is in theorie omdat deze bronnen in de praktijk ook deels voor industrie worden ingezet. Verder ligt er in Twente een uitgebreide gasinfrastructuur van de Gasunie, de NAM, Coteq en Enexis. Hiermee kan het potentieel ook nog eens tegen relatief lage kosten getransporteerd worden.

Netwerk van niet gebruikte gasleidingen

In Twente ligt een netwerk van ongebruikte gasleidingen. Dit zijn leidingen van Coteq, Enexis, Gasunie en NAM die overbodig zijn of overbodig worden in de toekomst, maar vaak technisch wel bruikbaar zijn en blijven. Door het aanleggen van een beperkt aantal nieuwe leidingen kan dit netwerk aan elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaat een netwerk dat een relatief groot deel van Twente kan dekken. Dit netwerk valt buiten het bestaande aardgasnetwerk, waardoor het netwerk gebruikt kan worden voor het transport van ruw biogas. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het biogas direct te leveren aan gebruikers en het centraal op te werken naar aardgaskwaliteit en in te voeden op het aardgasnetwerk.

Kansen buiten het biogasnetwerk

  • De gemeenten buiten het regionaal biogasnetwerk hebben ook veel potentie voor biogas. In deze gebieden kan biogas geproduceerd worden en direct als groen gas ingevoed worden in het aardgasnetwerk. Hier zijn al meerdere voorbeelden van in Twente.
  • Dat het biogas geproduceerd en verzameld wordt met een biogasnetwerk betekent niet dat het daar ook ingezet dient te worden. Duurzaam gas kan middels bestaande aardgasnetwerk in heel Twente ingezet worden als groen gas.
  • Overal is potentie voor verbrandbare biomassa, door duurzaam landschap- en bosbeheer. Deze potentie kan vergroot worden door nieuwe landschapselementen aan te brengen en deze duurzaam te onderhouden

Aandachtspunten

Op dit moment wordt minder dan 5% van de beschikbare mest in Twente vergist. Het is daarom belangrijk dat de juiste randvoorwaarden geschapen worden om de potentie die er is ook organisatorisch en economisch haalbaar te maken. De biomassa kan via verschillende routes ingezet worden voor energieopwekking. Naast verbranding is het bijvoorbeeld ook mogelijk om houtige biomassa te vergassen of om te zetten in bio-olie middels pyrolyse. Voor de inzet van deze hoge temperatuur warmtebronnen dient daarnaast gekeken te worden naar de inzet voor de industrie, de volledige potentie zal dus niet toebedeeld kunnen worden aan woningen en gebouwen. De belangrijkste zijn:

  • Een actief vergistingsbeleid zowel op grote schaal als boerderijschaal.
  • Een stimulerend bos- en landschapsbeleid.
  • Een intensieve samenwerking tussen de stakeholders.
  • De juiste subsidies om de businesscase te versterken.

Twente kijkt nadrukkelijk naar veiligheid en betrouwbaarheid van dit biogasnetwerk. Momenteel is dit geen gereguleerde taak voor de netbeheerders. Gezien het regionale belang en de omvang van een dergelijk netwerk moet gekeken worden naar aanpassingen in wet- en regelgeving.

Wat levert de inzet van biomassa en biogassen op?

De verschillende biomassa-bronnen in Twente hebben een potentieel om 4.611 TJ aan hoge temperatuur warmte te leveren. Dit is voldoende potentieel voor 140.000 woningen, daarnaast is het een geschikte bron voor industriƫle processen.

Downloads

De bouwsteen Biomassa en Biogas is uitgebreid geschreven in een documentstudie. Hiernaast kun je dit document downloaden. Evenals een factsheet van deze bouwsteen.

Bouwsteen Document Biomassa en biogas

Factsheet Biomassa en biogas