Energiestrategie Twente

Samen de stap maken

We maken een Twents plan voor het duurzaam verwarmen van gebouwen, aanpakken van netcongestie en stimuleren van lokaal eigendom bij energieprojecten. Samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en netbeheerders is hierbij nodig. Die samenwerking organiseren we in de Regionale Energie Strategie Twente.

 

Tot 2030 werkt de Regionale Energiestrategie (RES) Twente aan de volgende doelen

1,5 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken uit wind en zon

Meer weten

Aanleg van een Twents warmtenet en andere warmtebronnen benutten     

Meer weten

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet om alle doelen te halen  

Meer weten

 

 

Meer dan 50% van de energiebronnen is eigendom van Twentse inwoners en bedrijven

Meer weten

Onderzoeken hoe we innovatieve technieken kunnen toepassen in Twente

Meer weten

 

 

 

 

Tijdlijn 

     

2015

Klimaatakkoord Parijs

 

 

     

2019

Klimaatakkoord Nederland

 

    

2019

Start Regionale Energie Strategie Twente

 

   

2021

RES 1.0: Strategische koers

 

   

2023

Adviezen inwonersforum en Meedenktank

 

juli 2023

Voortgangsrapportage

 

  

2024

Milieueffectrapportage afgerond

 

 

april 2024

RES 2.0 in procedure

 

 

eerste kwartaal 2025

Vaststelling RES 2.0

 

 

2030

1,5 TWh duurzame energie en regionaal warmtenet

 

 

2050

Twente Klimaatneutraal

 
 

 

 

 

 

Lees meer over de stand van zaken per gemeente

Hoe ver zijn de Twentse gemeenten met hun plannen voor elektriciteit en warmte?

Klik op jouw gemeente →

Of bekijk hier de voortgang van de hele regio.

 

Over de RES

De energiestrategie kan Twente veel brengen. Werkgelegenheid, nieuwe verdienmodellen en voldoende betaalbare elektriciteit en warmte.

Lees meer 

Cookie-instellingen