Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Hoe behouden we de ruimtelijke kwaliteit?

Ga terug

De omslag naar duurzame energiebronnen gaat zichtbaar worden in ons landschap. De uitdaging is om deze verandering zo goed mogelijk in te passen. We zoeken naar slimme oplossingen, zoals meervoudig ruimtegebruik, om het effect op het landschap zo beperkt mogelijk te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een zonneveld onder elektriciteitsmasten, langs hoofdinfrastructuur bij industrieterreinen of windturbines gespiegeld langs de grens. Alles hangt af van de (on)mogelijkheden in de regio.

Ook is het belangrijk dat de uitvoering betaalbaar is en de directe omgeving (financieel) kan meeprofiteren van de ontwikkeling. Niet alleen de lasten maar ook de lusten.

Waarden ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin bij ontwikkelingen tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van verschillende belangen. De RES Twente hanteert deze drie elementen voor het onderdeel Ruimtelijke Kwaliteit.

De drie elementen ruimtelijke kwaliteit zijn:

  • Gebruikswaarde: De RES Twente zet in op meervoudig ruimtegebruik: het koppelen met relevante maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, natuur, landbouw, en/of projecten zoals infrastructuur.
  • Belevingswaarde: De RES Twente zet in op aansluiting bij gebiedskenmerken of het creëren van een nieuwe landschappelijke structuur. Ook zet de RES Twente in op het tegengaan van verrommeling en wil regionale ruimtelijke kaders hanteren voor een samenhangend beleefbaar landschap.
  • Toekomstwaarde: De RES Twente zet in op oog voor omkeerbaarheid, toekomstvastheid en blijvende kwaliteitsverbetering.

Voorkeursvolgorde energie-opwek

Binnen de RES Twente geldt de volgende voorkeursvolgorde:

  • Meervoudig ruimtegebruik; zon op dak wordt maximaal gestimuleerd. Bij zon op land wordt een combinatie gezocht met andere relevante maatschappelijk opgaven.
  • Monofunctioneel wind op land
  • Monofunctioneel zon op land en op water

Waarom is de stapeling van functies een kans voor Twente?

De RES biedt voor Twente kansen om verbindingen te leggen met andere verduurzamingsopgaven in de regio. Onder de noemer ‘Twentse Kracht’ is gekeken hoe de RES kan bijdragen aan klimaatadaptatie, de verduurzaming van de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit, de mobiliteit, de leefbaarheid, en het versterken van de regionale (circulaire) economie.

Hoe zorgen we dat verduurzaming een verdienmodel wordt?

De opwek van duurzame energie is niet alleen goed voor het klimaat. Het kan ook financieel voordeel opleveren. Twente doet het maximale om de regio energieneutraal te maken, maar wil ook weten wat de investering (lokaal) oplevert. Met lokale verdienmodellen krijgen gemeenten, waterschappen, ondernemers en inwoners inzicht in het verdienpotentieel. De uitwerking van verdienmodellen is een agendapunt bij de oplevering voor de RES Twente 1.0 en wordt verder vormgegeven in het vervolgtraject.

Meer weten over ruimtegebruik?