Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Ga terug

Om de efficiëntie van het energiesysteem te vergroten, kan er aan verschillende ‘knoppen’ worden gedraaid. Deze dragen in meer- of mindere mate bij aan de efficiëntie van het energiesysteem en daarmee dus ook aan de kostenbesparing voor de maatschappij.

De effectiviteit van het energiesysteem kan worden beïnvloed door:

1. Energiemix: de verhouding tussen zonne-energie en windenergie

De belangrijkste knop om aan te draaien, is de juiste energiemix van zon en wind. De verschuiving van opwek uit zon naar wind heeft verreweg de grootste impact, ideaal voor het netwerk is een aandeel van windenergie in de opwek van 80%.

2. Optimaal benutten bestaande capaciteit: duurzame opwek aansluiten waar transportcapaciteit beschikbaar is

Het optimaal benutten van de al beschikbare of geplande capaciteit zorgt ervoor dat we efficiënt gebruik maken van de huidige infrastructuur. Daarmee voorkomen we uitbreidingen en de uitbreidingen die we doen benutten we optimaal.

3. Afstand tot aansluiting energieopwekproject: de afstand tussen het opwekproject en de aansluiting op netwerk

Door opwek dichtbij hoogspanningsstations te plaatsen worden de kosten voor netaansluitingen verminderd. Dit is een impact die er direct is, elke meter dichterbij betekent minder kabels. Bij zonne-energie is dit nog belangrijker door beperkter aantal uren dat de zon schijnt in vergelijking met windenergie.

4. Clustering energieprojecten: mate waarin energieprojecten bij elkaar worden gezet in grotere of kleinere gebieden

Clustering van opwek tot projecten van significante omvang, zorgt ervoor dat er voldoende schaal omvang is om efficiënt het net op een aantal plekken uit te breiden. Tevens zal er hierdoor vanuit de business case van een ontwikkelaar een positieve prikkel zijn om in nabijheid van een hoogspanningsstation te blijven.

5. Bundeling van zon en wind: het samenvoegen van wind- en zonneopwekprojecten op dezelfde aansluiting(en)

Het bundelen van zon en wind op één locatie en één aansluiting is aantrekkelijk, het heeft echter veel minder impact dan bovenstaande knoppen.

6. Vraag- en aanbod combineren: het (lokaal) in evenwicht brengen van vraag- en aanbod van energie

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van elektriciteit vraagt lokale verdieping en is afhankelijk van de lokale ontwikkeling van nieuwe elektriciteitsvragers. De grootte van impact is zeer locatie- en situatieafhankelijk.