Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Wat is de tijdsplannning?

Ga terug

16 april 2020: vaststelling concept-RES Twente door Colleges B&W 14 Twentse gemeenten, Dagelijks Bestuur waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel

16 april 2020 – oktober 2020: De volksvertegenwoordigers kunnen wensen en bedenkingen op de Concept-RES Twente aanleveren.

oktober 2020: Terugkoppeling op de Concept-RES Twente en advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

1 juni 2020: de concept RES Twente is aangeboden aan de NPRES, door alle 30 regio’s. Dit is het eerste voorstel voor de bijdrage aan de duurzame opwek van energie in 2030.

juni 2020 – juni 2021: De betrokken Twentse gemeenten gaan in gesprek met haar inwoners, bedrijven, instellingen over de invulling van de RES Twente 1.0. Op regionaal niveau vindt afstemming plaats over gemeentegrensoverschrijdende invulling en integrale aanpak, met aandacht voor de raakvlakken voor andere maatschappelijke opgaven.

maart - mei 2021: Besluitvorming over de ontwerp RES Twente 1.0. door Colleges B&W 14 Twentse gemeenten, Dagelijks Bestuur waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel

mei - juni 2021: Besluitvorming over de ontwerp RES Twente 1.0. door raden 14 Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur waterschappen en Provinciale Staten van provincie Overijssel

1 juli 2021: Oplevering RES Twente 1.0. Hierna wordt de Regionale Energiestrategie Twente elke twee jaar geactualiseerd.

Eind 2021: Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen.

Overzicht proces inspraak en besluitvorming