Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Ga terug

Informeren en betrekken volksvertegenwoordigers

Het betrekken en informeren van de raadsleden vindt plaats op lokaal niveau, de leden van het Algemeen Bestuur via het waterschap en de Provinciale Staten via de provincie Overijssel. De Initiatiefgroep RES Twente en de RES Twente zelf faciliteren daarbij. We proberen via bijeenkomsten, de website en nieuwsbrieven geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren en betrekken. Op thema’s organiseren we masterclasses en webinars als die nog niet beschikbaar zijn en er wel een behoefte is. Bovendien proberen we het proces zo in te richten dat u kunt leren van elkaar.

Als lokaal geen besluit wordt genomen, wordt de beslissing mogelijk op een ander niveau genomen (regionaal, provinciaal of landelijk). We streven er naar dat er op lokaal niveau een besluit wordt genomen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de omgeving.

De zoekgebieden worden lokaal vastgesteld en ook beleid op het gebied van wind of zon en de energievisie worden op lokaal niveau vastgesteld. Daar is de gemeenteraad bij betrokken.

Het kan zijn dat een buurgemeenten beleid en/of zoekgebieden heeft vastgesteld en betrekking heeft op gronden die grenzen aan de buurgemeenten. In die gevallen is het van belang om afstemming te zoeken over het grensgebied. Mogelijk zijn er geen wijzigingen meer mogelijk, maar in sommige situaties kan het leiden tot oplossingen binnen de eigen gemeente.

Lees meer over het betrekken en informeren van beslissers.

Hoe informeren en betrekken we inwoners

We werken van grof naar fijn:

  • Onze partners hebben een grove inventarisatie gemaakt over (on)mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en het ontwikkelen naar een warmte regio. Dat resulteerde in de concept RES Twente.
  • Nu gaan we samen met de omgeving aan de slag om te komen tot een concreet voorstel, vaststelling van geschikte zoekgebieden/locaties, maar ook de invulling van lokaal eigendom.
  • Samen met lokale initiatiefnemers moeten we een goede balans vinden tussen de elektriciteit én warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie op kunnen wekken.
    • Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden in het landschap en leggen we verbindingen met andere verduurzamingsopgaven en/of andere opgaven met invloed op de ruimtelijke kwaliteit.

Bent u nog niet betrokken, maar wilt u dat wel? Neem contact op via energiestrategie@twente2050.nl of het loket van uw gemeente.

Wat zijn de kaders voor invulling?

De denkkaders bij de invulling zijn:

Bij het vinden van de juiste locatie wordt rekening gehouden met randvoorwaarden (vliegroutes, locaties waar zon of wind ‘opgevangen’ kan worden, veiligheid, etc.) en landschappelijke inpassing. Daarbij wordt ook gekeken naar de juiste balans tussen wind- en zonne-energie.

Meer weten over besluitvorming?