Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Waarom zijn biomassa en biogas van belang voor de energietransitie van Twente?

Ga terug

Biomassa & Biogas kunnen in belangrijke mate bijdragen aan onze energieopgave in Twente en daarmee ook de benodigde bijdrage aan het klimaatakkoord. Mede op basis van deze vorm van duurzame energie opwekken, zijn we in staat om onze woningen te verwarmen. Biomassa uit de regio, die alleen geschikt is voor energietoepassingen, kan voor 24% bijdragen als potentieel voor verduurzamen van de warmtebehoefte van woningen in Twente (exclusief de biomassacentrale van Twence).

Wat is biomassa en biogas?

Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout en mest. De biomassa die wordt gebruikt om energie op te wekken zijn dierlijke en plantaardige afvalproducten. Bij vergisting of verbranding kun je elektriciteit en warmte opwekken uit biomassa. In Nederland wordt ruim 60% van de duurzame energie geproduceerd uit biomassa.

Door vergisting van onder andere groente- en fruitresten, rioolslib en mest ontstaat biogas. Het is een duurzame vorm van energie, omdat biogas uit de vergisting van afvalproducten van biomassa afkomstig is.

Waarom staat het stoken van biomassa maatschappelijk ter discussie?

Er is veel maatschappelijke onrust over de inzet van biomassa. De kolengestookte elektriciteitsinstallaties maken grootschalig gebruik van houtpellets om CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen tegen te gaan en zo de klimaatdoelen te realiseren. Deze houtpellets zijn met name afkomstig uit Noord-Amerika en de Baltische Staten. Bovendien wordt het niet als duurzaam ervaren als elders in de wereld hout uit bossen wordt gebruikt voor het opwekken van energie in ons land. Daarnaast worden kanttekeningen geplaats bij de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2. en de emissies in de scheepvaart voor het transport van houtpellets. . De vraag is dan ook of met inzet van houtpellets bij elektriciteitscentrales er werkelijk invulling wordt gegeven aan het realiseren van de klimaatdoelen.

In hoeverre zijn de biomassa-installaties in Twente duurzaam?

In onze regio met relatief veel buitengebied is het mogelijk om gebruik te maken van de lokale biomassa die al beschikbaar is via bijvoorbeeld regulier onderhoud van groen. De kleinere biomassa-installaties in onze regio zijn duurzaam, juist omdat zij gebruik maken van de biomassa uit Twente (in plaats vanuit het buitenland). Daarnaast is de bijdrage van Twence voor het opwekken van energie uit reststromen van biomassa groot. De Bio-energiecentrale van Twence is 100% duurzaam omdat alleen niet herbruikbaar afvalhout verwerkt wordt.

Bij de verbranding van biomassa komt er CO2 vrij, maar tijdens de levensduur van bomen en planten wordt er een even groot deel CO2 opgenomen waardoor gebruik van biomassa als CO2 neutraal wordt gezien. Dit in tegenstelling tot aardgas dat een eindige fossiele bron is waarvan de CO2 langcyclisch is en verbranding hogere concentraties CO2 in de atmosfeer tot gevolg heeft.

Welke alternatieven zijn er voor duurzaam opwekken van energie uit biomassa?

Naast verbranding is het bijvoorbeeld ook mogelijk om houtige biomassa te vergassen of om te zetten in bio-olie door middel van pyrolyse. Hier zijn in Twente innovatieve ontwikkelingen opgezet, die bijdragen aan de opgave van de energietransitie. Deze zijn mede gerealiseerd met inzet van SDE+ subsidie en inzet van de provincie. Als RES Twente willen we de innovatieve ontwikkelingen voor de inzet van biomassa zeker stimuleren ook omdat hiermee de inzet als transportbrandstof in de toekomst mogelijk kan worden.