Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Wat zijn de gevolgen voor de energietransitie als de SDE subsidie wordt stopgezet?

Ga terug

De subsidie voor Stimulering Duurzame Energie (SDE subsidie) is een subsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie produceren en CO2-reducerende technieken toepassen.

De subsidie voor particuliere haarden op basis van verbranding van biomassa is reeds stopgezet. Als de subsidie voor biomassa-installaties wordt afgebouwd die energie leveren aan meerdere huishoudens, dan is dat een gemiste kans voor het realiseren van onze energietransitie in Twente. In het stedelijk gebied kunnen we woningen voorzien van warmte vanuit een stedelijk warmtenet. In het buitengebied is het regionale warmtenet niet haalbaar vanwege de grote afstanden tussen de gebouwen. De woningen zijn afhankelijk van de kleinere lokale warmtenetten in de grotere dorpskernen met lokale restwarmtebronnen en biomassa-installaties die gevoed worden door de beschikbare lokale biomassa. Doordat de bebouwingsgraad lager is spelen milieubelastende effecten minder een rol.

De unieke positie van Twente waar het gaat over inzet van biomassa vraagt om maatwerk in het toekennen van SDE subsidie. Om plattelandskernen te verduurzamen is de inzet van subsidie essentieel. Met het wegvallen van SDE subsidies voor biomassa zullen hier knelpunten ontstaan. Biomassa is een belangrijke warmtebron voor verduurzamen van de gebouwde omgeving mits duurzaam geproduceerd en lokaal ingezet (straal van 10 tot 25 km). De RES Twente zet zich in om subsidie beschikbaar te blijven stellen op basis van de beschikbare hoeveelheid biomassa in onze regio. Wel is er behoefte aan landelijke eisen aan de uitstoot, om te voorkomen dat dit lokaal/regionaal moet worden geregeld via maatwerkconstructies van Omgevingsdiensten.

In hoeverre heeft de afbouw van de SDE subsidie gevolgen voor de energielevering van Twence?

De afbouw van de subsidie om energie op te wekken uit houtachtige biomassa heeft geen invloed op de energieproductie door Twence. De levering van warmte van Twence aan dit warmtenet kan vanuit de bestaande bio-energiecentrale plaatsvinden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van afvalhout, dat niet geschikt is voor materiaalhergebruik en afkomstig is uit grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. De energie die uit deze installatie wordt geproduceerd is 100% duurzaam omdat er absoluut geen houtachtige biomassa uit boskap als brandstof voor deze bio-energiecentrale wordt ingezet.

De verwachting is dat ook voor de lange termijn voldoende aanbod aan afvalhout beschikbaar zal blijven voor Twence om als brandstof te worden ingezet. Aanvullend heeft Twence de mogelijkheid om additioneel warmte te leveren uit de afvalenergiecentrales, zodat er voldoende warmte beschikbaar is om te kunnen voldoen aan de warmtevraag van het warmtenet.