Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Tools voor participatie

In afstemming met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers bepalen we hoe we onze gezamenlijke ambities willen realiseren. Samen met inhoudelijk betrokkenen zoeken we naar onder meer de juiste mix tussen wind- en zonne-energie, welke zoekgebieden geschikt zijn voor het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, hoe we dat het meest efficiënt kunnen doen, hoe we dit kunnen inpassen in het landschap en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de (beperkte) ruimte.

Routekaart participatie

Op lokaal niveau kunnen de participatieprocessen verschillen. De RES Twente heeft samen met de RES West Overijssel en de provincie Overijssel een routekaart voor participatie ontwikkeld. Dat kan helpen om de juiste tools in te zetten voor de gewenste participatiedoelen. Afhankelijk van het doel, kunnen diverse tools worden ingezet.

In dit stroomschema staan routes weergegeven om procesparticipatie in de RES vorm te geven. Binnen elke RES-fase bepaal je de route van Doel naar Participatietreden naar in te zetten Tools. Je zet als het ware in elke RES-fase het gewenste ‘participatiedoel’ in dat op dat moment gewenst is. In sommige gevallen kan een participatiedoel op hetzelfde moment voor twee RES-fasen worden ingezet. De uitwerking van dit doel wordt verder vormgegeven door de Routekaart te volgen. Het is goed te realiseren dat dit middelen zijn. Wanneer de samenleving wordt betrokken bij de RES is het belangrijker om het doel hiervan scherp te hebben, dan de manier waarop het gebeurt. Een doel kan immers op vele manieren bereikt worden.

De participatiedoelen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Nationaal Programma RES. Deze doelen helpen om vanuit een strategische aanpak en gericht op het behalen van het gewenste resultaat je aanpak te bepalen. Participatie is hiermee geen doel op zichzelf, maar een middel om acceptatie, kwaliteit van besluitvorming etc. te verkrijgen. Op basis van deze doelen kun je de meest passende participatietreden (wijze) bepalen, waaraan in te zetten tools gekoppeld zijn.

Voor een nadere toelichting op de routekaart kunt u contact opnemen met energiestrategie@regiotwente.nl.

Lees meer in de routekaart voor participatie.

Tool Energie in Twente: draai zelf aan de knoppen!

Wat gebeurt er als de ene gemeente minder windturbines inzet, dan in het concept bod staat en juist meer hectares zonnevelden realiseert? Of wat is het effect als er op alle fronten meer wordt ingezet op het opwekken van duurzame energie? Dan heeft dat effect op de hele regio Twente. Om dat inzichtelijk te maken, is een tool ontwikkeld, waarbij u zelf aan de knoppen draait.

Verzet zelf de schuifjes en u ziet direct wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Maar let op! De mogelijkheden voor het realiseren van windturbines, dorpsmolens, zonnevelden en zon op dak zijn van meer factoren afhankelijk en verschilt per gemeente. Deze tool is bedoeld voor meer inzicht. Het gesprek met de omgeving vindt de komende periode plaats.

Het openen van de link kan in Google Chrome, Mozilla of Safari.

Draai zelf aan de knoppen voor de juiste mix.

Digitaal schetsbord

In corona tijd organiseren we online bijeenkomsten en werksessies. Het aanduiden en gezamenlijk schetsen is daardoor moeilijker. De RES Twente stelt een digitaal schetsbord beschikbaar om te gebruiken tijdens schetssessies. Hiervoor is het wel van belang dat een contactpersoon vanuit de RES-organisatie direct betrokken is.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met de energiestrategie@regiotwente.nl.