Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Samen de stap maken

We kunnen alleen onze ambities realiseren als we het samen doen. Dat wil zeggen: Overheid, netbeheerders, maar ook inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale initiatiefnemers en andere betrokkenen maken ‘Samen de stap’ om bij te dragen aan het klimaatakkoord.

Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking

Verder is het van belang om over de gemeentegrenzen of zelfs over de landsgrens heen te kijken. Afstemming met de buurgemeenten is van belang, om invulling te geven aan de grensgebieden. In verschillende situaties is het mogelijk om gezamenlijk op te trekken en samen tot een betere en efficiëntere oplossing te komen. Samen kunnen we concentratiegebieden beter vormgeven en versnippering tegen gaan. Ook is het van belang om buurgemeenten te informeren over ontwikkelingen binnen de eigen gemeente, omdat bijvoorbeeld windenergie ook zichtbaar is over de grenzen van de gemeenten.

Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is niet altijd gemakkelijk, omdat iedere gemeente een eigen tempo volgt in de inspraak en de besluitvorming, maar uiteindelijk levert het voor de RES Twente 1.0 een beter eindresultaat op en zorgt de samenwerking dat de partners leren van elkaar.

Energie van Noordoost Twente

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen werkten bij het opstellen van de concept RES Twente al informeel samen onder de noemer 'Energie van Noordoost Twente'. Ze hebben dan ook gezamenlijk als vier gemeenten een bod gedaan binnen de RES Twente. De gemeenten werken samen om de ambities die ze hebben rondom de energietransitie mogelijk te maken door ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, kennisdeling en door gezamenlijk beleid op te stellen. Projecten vanuit de samenleving worden zoveel mogelijk ondersteund om tot realisatie te komen en de lusten zoveel mogelijk in het gebied te houden.

Clustergebieden

De samenwerking tussen gemeenten krijgt vorm in zogenoemde clustergebieden voor grootschalige opwek. Momenteel zijn de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand in gesprek om dit uit te werken voor de zoekgebieden bij Vriezenveen-oost en Almelo Noord.

In het grensgebied met Duitsland werken de gemeenten Dinkelland en Losser samen met de inzet van een gebiedsregisseur. Daarnaast is de Duitse buurgemeente Bad Bentheim via de gemeente Losser betrokken om de mogelijkheden van een grensoverschrijdend energiepark te onderzoeken.

Gesprekken tussen andere gemeenten over eventuele samenwerking binnen clustergebieden zijn gestart en kunnen volgen. De samenwerking tussen gemeenten in Zuidoost Twente is daarin het meest concreet.

Pilotproject Energieroute A35

Verder zijn 6 gemeenten, provincie Overijssel, Enexis en het waterschap Vechtstromen betrokken bij het pilotproject de Energieroute A35. Dit project vindt plaats onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Rijkswaterstaat. Doel is om de mogelijkheden te inventariseren voor energieopwek langs de Rijksweg A35. Mogelijk dat een nieuw samenwerkingsverband ontstaat voor energieopwek langs de Rijksweg A1.

Warmteprojecten

Voor het realiseren van een stedelijk warmtenet werken 6 gemeenten samen met Twence.

Om het potentieel voor biogas te benutten, werken 6 gemeenten samen met het Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON).

Integrale aanpak

De energieopgave is niet de enige opgave die vraagt om ruimte en beschikbaarheid van gronden. Ook andere (verduurzamings)opgaven moeten gerealiseerd worden. Door opgaven te combineren en te kiezen voor integrale aanpak, ontstaan nieuwe koppelkansen en verdienmodellen.

Partners binnen de RES Twente

Bij de RES Twente zijn de volgende partners betrokken:

  • 14 Twentse gemeenten
  • Waterschap Vechtstromen
  • Provincie Overijssel
  • Netbeheerders: Coteq en Enexis
  • Twence
  • Twentse Woningcorporaties
  • Twentse kennisinstellingen: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC Twente