Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
04-09-2020

Zonnepark bij RWZI Oldenzaal geopend

Vandaag is het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Oldenzaal officieel in gebruik genomen. In totaal bouwt het waterschap dit jaar 9 zonneparken met in totaal 20.000 zonnepanelen bij de RWZI's. Hiermee wordt ruim de helft van de energie duurzaam opgewekt om het afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven te zuiveren. Ook wordt rekening gehouden met biodiversiteit door het aanleggen van groenstroken en het inzaaien van de velden onder de zonnepanelen met bloemrijke grasmengsels. Dit zonnepark draagt bij aan de ambitie van de RES Twente om in 2030 de helft van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.

Dagelijks bestuurder Erik Lievers (waterschap Vechtstromen), gedeputeerde Tijs de Bree (provincie Overijssel) en Louis Koopman, (stuurgroep RES Twente) zetten met een schakelaar het eerste zonneveld aan. In Oldenzaal gaat het om 2.628 zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren 55% van de benodigde stroom voor de Oldenzaalse zuivering. “Hiermee laten we zien dat we niet alleen praten over CO2-reductie, maar ook actie ondernemen. Met het zonnepark in Oldenzaal zijn de eerste concrete resultaten zichtbaar”, aldus Erik Lievers van Waterschap Vechtstromen.

Stappen in de energietransitie

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Alleen met goede samenwerking zetten we stappen in de energietransitie. In 2017 hebben wij een overeenkomst getekend voor de opwek van schone energie. Samen pakken we de kansen die de energietransitie biedt: een schoner milieu, maar ook minder verspilling en werkgelegenheid.”

De RES Twente is blij met de realisaties van het nieuwe zonnepark bij de rioolwaterzuivering. “De partners van de RES Twente hebben samen de ambitie om in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik op te wekken,“ licht voorzitter Louis Koopman toe. “Dat doen we met een combinatie van wind- en zonne-energie. Het waterschap levert met dit zonnepark een belangrijke bijdrage aan ons doel om 1,5 Terawattuur duurzaam op te wekken. Samen zetten we de stap naar een energieneutraal Twente in 2050."

Meedenken over de energietransitie?

De RES Twente werkt de komende periode uit hoe we kunnen bijdragen aan het klimaatakkoord. “De gemeenten informeren en betrekken hun inwoners en omgeving om en invulling kunnen geven aan onze doelen”, laat Koopman weten. “Het is van groot belang dat de bewoners van Twente zich laten horen. Alleen op die manier kunnen we tot de juiste oplossingen komen die haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen en passen in het Twentse landschap.”