Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
28-01-2021

Herijking uitsluitingsgebieden windenergie Noordoost Twente

Provinciale Staten heeft het Statenvoorstel Herijking uitsluitingsgebieden windenergie Noordoost Twente vastgesteld. Daarmee staat provincie Overijssel windturbines toe in de zoekgebieden die door de gemeenten van Noordoost Twente zijn aangewezen. Wel is expliciet afgesproken, dat rekening moet worden gehouden met het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Net zoals dat van toepassing is voor de andere zoekgebieden voor duurzame opwek elektriciteit in Twente.

De provincie geeft met dit besluit gehoor aan de oproep van de gemeenten van Noordoost Twente. Binnen de RES Twente willen zij bijdragen aan de gezamenlijke opgave om in 2030 1,5 TWh aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Dat is de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik. Een enorme opgave, die niet te realiseren is met alleen zonne-energie.

Mix van zon en wind mogelijk

Zonnevelden nemen in verhouding meer ruimte in beslag van gronden, die nu veelal worden gebruikt voor de landbouw. Bovendien levert de opwek via windenergie meer rendement, onder meer omdat het in Nederland vaker waait dan dat de zon schijnt. Vanuit kosteneffectiviteit is de mix van zon en wind het meest effectief. In Noordoost Twente is het nu ook mogelijk om binnen het afwegingskader tot oplossingsrichtingen te komen.

Windturbines waren tot nu toe geen optie voor Noordoost Twente. Als Nationaal Landschap was dit gebied uitgesloten voor aanwijzing van zoekgebieden voor wind. De Noordoost Twentse gemeenten zoeken zorgvuldig naar gebieden die mogelijk geschikt zijn voor windenergie. Zo bevinden de zoekgebieden zich in relatief open, grootschalig en jong ontginningslandschap en binnen een stedelijke invloedssfeer. Hierdoor worden de kernkwaliteiten van Noordoost Twente niet aangetast. In afstemming met de omgeving worden zoekgebieden voorgedragen binnen de RES Twente 1.0 voor de duurzame opwek van elektriciteit via wind- en/of zonne-energie.

Lees meer over de windturbines onder voorwaarden toestaan in Noordoost Twente.

Belangrijke stap

Voor de RES Twente is de herijking van de uitsluitingsgebieden in Noordoost Twente een belangrijke stap. Windenergie is naast zonne-energie namelijk hard nodig om onze ambities te realiseren en te zorgen dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar blijft. Samen met Energie van Noordoost Twente, de provincie Overijssel en de andere partners van de RES Twente, zorgen we dat de het unieke landschap van Noordoost Twente behouden blijft en we voor 2030 kunnen zorgen voor voldoende duurzaam opgewekte en betaalbare elektriciteit.

Lees meer over Energie van Noordoost Twente.