Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
19-06-2020

Duurzaam energie opwekken in kleinschalig landschap

De partners van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente zetten zich in om bij te dragen aan het Nationale Klimaatakkoord. Begin juni is de concept-RES Twente aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Hierin is opgenomen hoe we onze regionale warmtebronnen beter willen benutten. Hoewel we in het kleinschalige Twentse landschap beperkte mogelijkheden hebben om duurzaam elektriciteit op te wekken met zon en wind, willen we toch in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Dat is 1,5 TWh per jaar. Samen zorgen we dat we stapsgewijs voor een energieneutraal Twente in 2050.

In gesprek met omgeving

In de concept-RES Twente zijn de ambities per gemeente opgenomen op het gebied van elektriciteit en warmte. De oplossingsrichtingen die zijn aangedragen hebben grote invloed op manier van leven, maar ook op onze omgeving en het landschap. We zien dan ook de eerste reacties van inwoners, ondernemers, bestuurders en belangenorganisaties. De komende periode gaan we per gemeente in gesprek met iedere betrokkene of geïnteresseerde die zich daarvoor aanmeldt.


Feiten op rijtje voor juiste afweging

Om goed met elkaar het gesprek te voeren en de belangen op de juiste manier af te kunnen wegen, is het van belang dat we de feiten goed op een rijtje hebben. In Twente kijken we per gemeente en voor de regio als geheel naar de juiste combinatie om duurzaam energie op te wekken. Zo is ‘zon op dak’ wellicht een mooie oplossing, maar met alleen het grootschalig beleggen van daken gaan we de opgave niet halen. Windmolens van 300 meter hoog leveren veel op, maar die zijn bedoeld voor op zee en passen niet in ons Twentse landschap. De 4 megawatt windturbines uit de concept-RES Twente leveren energie op die gelijk is aan de opbrengst van 8 - 10 hectare zonneveld. Beide vormen van het opwekken van elektriciteit hebben dus impact op het landschap.

Samen moeten we een goede balans vinden tussen de elektriciteit én warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie op kunnen wekken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van onze inwoners en ondernemers en de mensen die hen vertegenwoordigen.

De concept-RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten. De wensen en bedenkingen zijn per organisatie hier te vinden of op www.energiestrategietwente.nl/participatie.