Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Hellendoorn

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het toekomstig verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De basisuitgangspunten liggen vast in beleid. Voor het realiseren van de energietransitie stelt iedere gemeente de benodigde kaders vast:

 • een energievisie, met aandacht voor:
  • de kaders voor het opwekken van windenergie
  • de kaders voor het opwekken van zonne-energie
  • zoekgebieden voor grootschalige opwek
 • omgevingsvisie en –verordening (bestemmingsplannen)
 • een warmtevisie (uiterlijk gereed najaar 2021):
  • warmtetransitievisie
  • wijkuitvoeringsplannen

De gemeente Hellendoorn heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 71 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dit bod is in februari 2021 aangepast, mede naar aanleiding van afstemming met de omgeving. De ambitie is nu om in totaal 107 GWh duurzaam op te wekken. Dat kan met:

 • 49 ha zon op dak (43 GWh)
 • 79 ha zonnevelden (64 GWh)
 • 0 windturbines (0 GWh)
 • 0 dorpsmolens (0 GWh)
Lees meer over duurzaamheid in Hellendoorn.

In Hellendoorn is het volgende beleid vastgesteld:

Ruimtelijke kwaliteit

Hellendoorn laat zich in beginsel leiden door voorstellen vanuit de samenleving, maar heeft zich het recht voorbehouden voorstellen op basis van eisen van ruimtelijke kwaliteit af te wijzen. Het inspiratierapport van Odin landschapsarchitecten dient daarbij als kader. Afstemming over landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik wordt per energieproject bekeken in de initiatief- en onderzoeksfase. Gebruik van goede landbouwgrond voor de energie-opwek is ongewenst.

Systeemefficiëntie

Systeemefficiëntie is geen direct aandachtspunt voor lokale werkgroepen. Als voorstellen vanuit samenleving op tafel liggen, dan zorgt Hellendoorn voor afstemming met Enexis over slimme oplossingen voor aansluiting op het energienet. Alle technieken staan nog open. Wel streeft Hellendoorn naar een goed energiemix/ balans.

Afstemming buurgemeenten

Afstemming over mogelijke samenwerking met buurgemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente wordt opgestart.

Informeren en betrekken omgeving

Gebiedsproces is gestart en in volle gang.

Lokaal eigendom

Hellendoorn heeft in het energiebeleid minimaal 50% lokaal eigendom vastgelegd.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief: