Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

De omgevingswet

Tijdige afronding

Gezamenlijk doel is dat uiterlijk op 1 januari 2025 alle aangevraagde benodigde vergunningen zijn afgegeven en dat, in voorkomende gevallen, tenders voor uitgifte van projecten zijn afgerond. Dit met het oog op de tijdige realisatie van de opgave. Om voldoende volume te waarborgen en uitval van projecten te compenseren zal daarbij in de RES’en en omgevingsplannen meer ruimte worden gezocht en ingepland. In de RES Twente wordt ook de relatie met de Omgevingswet gelegd: het proces en de resultaten van de RES Twente leveren uiteindelijk een bouwsteen voor het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk. Gezamenlijk doel is dat uiterlijk op 1 januari 2025 alle aangevraagde benodigde vergunningen zijn afgegeven en dat, in voorkomende gevallen, tenders voor uitgifte van projecten zijn afgerond.

GOVI

Om voldoende volume te waarborgen en uitval van projecten te compenseren zal daarbij in de RES’en en omgevingsplannen meer ruimte worden gezocht en ingepland. De concept-RES Twente (juni 2020) legt de basis voor de regionale opgave en doet een eerste bod richting het Rijk. Terwijl er aan de concept-RES Twente gewerkt wordt, zijn veel gemeenten bezig met of beginnen aan hun GOVI. Het voordeel van het hebben van een omgevingsvisie, eventueel met integraal afwegingskader of integrale en strategische visie op de gemeente, is dat deze het proces richting de concept-RES Twente kan voeden met aanvullende kaders. Enerzijds maakt dit het moeilijker om integraal naar de opgave te kijken, omdat gemeenten bijvoorbeeld verschillende voorwaarden kunnen stellen. Anderzijds draagt het bij aan de uitvoerbaarheid dat gemeenten al aangeven waar de kans van slagen groter is.

'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'

De Omgevingswet

Fysieke leefomgeving

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Een van de kernbegrippen in de Omgevingswet is de 'fysieke leefomgeving'. Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet. Het gaat om meer dan ruimtelijke ordening, boven èn onder de grond. De natuurlijke omgeving, waaronder ook cultuurlandschappen, behoren geheel tot de fysieke leefomgeving. Onderdelen als lucht, water, bodem, natuur en door de mens gemaakte objecten die langdurig op dezelfde plek staan, behoren tot de fysieke leefomgeving.