Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar bouwstenen

Twentse kracht

De RES biedt voor Twente kansen om verbindingen te leggen met andere verduurzamingsopgaven in de regio. Onder de noemer ‘Twentse Kracht’ is gekeken hoe de RES kan bijdragen aan klimaatadaptatie, de verduurzaming van de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit, de mobiliteit, de leefbaarheid, en het versterken van de regionale (circulaire) economie.

Vooruitkijken en slim verbinden

In het kader van de energietransitie zullen de komende jaren veel nieuwe energie-initiatieven in Twente van de grond komen. Al in de planningsfase, bijvoorbeeld bij het locatie-onderzoek, kan verbinding worden gezocht met andere opgaven op dezelfde locatie. Zo signaleert Twente proactief kansen en gebruikt de RES als kans om ook andere opgaven aan te pakken. Als in beoogde grootschalige concentratiegebieden beken liggen, kan bijvoorbeeld direct gewerkt worden aan het herstel van beken of het verhogen van de grondwaterstand om beter te anticiperen op klimaatveranderingen als droogte. Misschien liggen er kansen voor drijvende zonnepanelen op waterbuffers, is de aanleg van nieuwe bossen mogelijk of liggen er kansen om de natuur in het algemeen te verbeteren. Misschien kan het ontwerp voor bepaalde locaties zelfs verrijkt worden door deze opgaven te combineren.

Vormgeven van de toekomst

De RES creëert momentum om niet alleen de ambitie om energieneutraal te worden te realiseren, maar ook om andere Twentse ambities te verwezenlijken. De Twentse Kracht wil dat momentum niet voorbij laten gaan, maar kansen pakken. Voor concentratiegebieden wordt straks bijvoorbeeld concreet in beeld gebracht welke verbindingen met andere opgaven in dit gebied zijn te leggen. Voorbeelden waarbij dit soort verbindingen zijn te leggen, zijn er te over. In de natuur en voor de biodiversiteit, door locatiekeuzes af te stemmen op leefgebieden en trekroutes van diersoorten. Voor de landbouw, door nieuwe verdienmodellen voor boeren mogelijk te maken met inkomsten uit energie-opwek. Of op het gebied van mobiliteit, door toekomstige mobiliteits-hubs te benutten voor de opslag en distributie van energie of energiedragers zoals waterstof.

Wat levert Twentse Kracht op?

Het op tijd en proactief verbinden van opgaven bespaart ruimte, tijd en geld. Ook creëert het nieuwe kansen om andere (verduurzamings)opgaven in Twente te realiseren. Initiatiefnemers en gemeenten krijgen informatie over andere opgaven. Die informatie kan benut worden bij nieuwe energie-initiatieven. Zo ontstaat een overzicht van waar opgaven spelen en welke kansen er zijn om verbindingen te leggen.

Downloads

De bouwsteen Twentse Kracht is uitgebreid geschreven in een documentstudie. Hiernaast kunt u dit document downloaden. Evenals een factsheet van deze bouwsteen.

Bouwsteen Document Twentse Kracht

Factsheet Twentse kracht Infopakket