Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar bouwstenen

Concentratie-gebieden

Twentse mogelijkheden in beeld voor grootschalige opwekking


De bouwsteen concentratiegebieden heeft volgens de bijgevoegde infographic de technische (on)mogelijkheden in beeld gebracht in Twente voor grootschalige opwek van duurzame energie met behulp van windturbines en/of mogelijk in combinatie met grootschalige zonnevelden. Hierbij is gekeken naar afstanden tot woningen, laagvliegroutes, NNN en Natura2000 gebieden en gasinfrastructuur. Het zijn nadrukkelijk zoekgebieden, er heeft in de zoekgebieden nog geen afweging in het kader van lokale landschappelijke inpassing, flora en fauna of onderzoek naar maatschappelijk draagvlak plaatsgevonden. In totaal zijn door deze bouwsteen 16 mogelijke gebieden in beeld gekomen in Twente die nader onderzocht kunnen worden.

Omdat het eindresultaat van deze bouwsteen de mogelijke zoeklocaties voor grootschalige opwekking betreft, waar de gemeenten zeggenschap over hebben, is in de samenwerking van de RES Twente afgesproken dat kaartmateriaal alleen wordt verstrekt door de gemeente zelf. Het kaartmateriaal wordt niet op deze website verstrekt zodat gemeenten eerst in gesprek te kunnen gaan met bewoners over de zoeklocaties en samen kunnen komen tot een gewenste wijze van invulling binnen de gemeente. Deze gesprekken zijn momenteel niet mogelijk door de corona-maatregelen waardoor bijeenkomsten niet toegestaan zijn. Doelstelling is dat de gemeenten de gebiedsgesprekken voor februari 2021 hebben uitgevoerd.

Er wordt door de RES Twente aangeboden om gebiedsregisseurs in te zetten ter ondersteuning in het vervolgproces.

Het afwegingskader om te komen tot mogelijk zoekgebieden voor concentratie van duurzame opwek wordt toegelicht in een infografic. Hiernaast kunt u deze downloaden.

Infographic Concentratiegebieden