Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar bouwstenen

Alternatieven platteland

Welke kansen zijn er voor warmte op het platteland?

Voor het platteland (met dorpskernen en veel buitengebied) zijn minder en andere opties voor duurzame warmte beschikbaar dan voor stedelijk gebied. Voor collectieve systemen (HT warmtenetten) is de bebouwingsdichtheid niet hoog genoeg. HT warmtenetten zijn zowel technisch als economisch lastig te realiseren in kleine kernen. Betekent het bovenstaande dat voor bewoners van het Twentse platteland de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, later zal plaatsvinden dan in de stedelijke omgeving en individueler (minder collectief) van karakter zal zijn? Of zijn er ook voor dorpskernen toch collectieve aanpakken denkbaar? Kunnen we in de RES komen tot regionale afspraken over het gebruik van beschikbare bronnen, zodat warmte-opties voor het platteland (zoals groen gas en biomassa) ook juist dáár kunnen worden ingezet (aanbod en vraag dicht bij elkaar)? En wat betekenen de warmteopties voor het platteland voor de financiële en maatschappelijke haalbaarheid?

Resultaat: geen regionaal warmtenet

Voor de plattelandsgemeenten is het regionaal warmtenet niet mogelijk, daar zijn de afstanden te groot voor. In de grotere dorpskernen kunnen kleinere lokale warmtenetten ontstaan, gevoed door lokale restwarmtebronnen, aquathermie, houtige biomassa of op termijn zelfs geothermie. Voor grote delen van het gebied is dit echter geen optie. Voor die woningen zijn de opties beperkt: houtpellet kachels (worden niet meer gesubsidieerd), duurzaam gas (is beperkt beschikbaar) en elektrisch met warmtepompen is nog vaak duur. Om ook in deze gebieden de energietransitie betaalbaar en gedragen te houden, zullen we regie moeten voeren op warmtebronnen, de productie stimuleren en bij het rijk de uitdagingen moeten aankaarten.

Conclusie: meer ondersteuning nodig

De warmtetransitie op het platteland is een grotere uitdaging dan in het stedelijk gebied. Alle bronnen zijn nodig en als lokale overheid hebben we weinig eigen middelen om gebouweigenaren te ondersteunen. Hoe zorgen we ervoor dat de warmtetransitie op gang komt op het platteland? Gemeenten zullen meer middelen en instrumenten moeten krijgen om gebouweigenaren te ondersteunen. Komende periode zal hier een voorstel regionaal standpunt voor opgesteld worden.

Wat leveren de alternatieven voor warmte op het platteland op?

Op dit moment zijn de opties voor woningen in Twentse plattelandsgemeenten beperkt: om ook in deze gebieden de energietransitie betaalbaar en gedragen te houden, wil Twente regie voeren over beschikbare warmtebronnen, de productie stimuleren en bij het rijk de uitdagingen op het platteland aankaarten.

Downloads

De bouwsteen Alternatieven Platteland is uitgebreid geschreven in een documentstudie. Hiernaast kun je dit document downloaden. Evenals een factsheet van deze bouwsteen.

Bouwsteen Document Alternatieven Platteland

Factsheet Plattelandsgemeenten